Online streaming přednášek

Projekt Fondu rozvoje CESNET č. 43/2003: Online streaming přednášek v prostředí vysokorychlostní sítě

O projektu

Cílem projektu je ověření modelového řešení streamingu přednášek, konferencí a besed probíhajících v novém posluchárenském komplexu v rámci počítačové sítě VUT a sítě CESNET ve srovnatelné kvalitě jako jsou prezentovány v satelitních přednáškových místnostech. Po ověření použitelnosti dané technologie bude následovat pravidelný provoz streamingu v přednáškách bakalářského studijního programu pro získání zkušeností s provozem, spolehlivostí a obsluhovatelnosti zařízení.

Jak to bylo, je a bude

prosinec 2003 Zakoupen MPEG-2 enkodér VBrick VB4200.
leden 2004 Instalace VBrick a videokamery do posluchárny BI/73 (nyní E112).
březen 2004 Závada na mixážním pultu v posluchárně, zvuk z VBrick jde slabě.
srpen 2004 Úplná reinstalace A/V zařízení v katedře posluchárny. Během prního roku provozu posluchárny byla postupně doplněna řada zařízení a tím se stal původní mixážní pult nedostatečným (neměl dostatek potřebných vstupů a výstupů). Díky postupnému doplňování vznikla série různých rozbočovačů, přepínačů, zesilovačů a dalších členů, která byla provozně nespolehlivá a neudržovatelná. Původní mixážní pult byl nahrazen digitálním A/V přepínačem Kramer 8x8, který je schopen poslat libovolný vstup na libovolný výstup ve formátu RGB, S-Video a audio a novým mixážním pultem.
konec 2004 Zakoupení druhého MPEG-2 enkodéru a videokamery do posluchárny G811 a video serveru, který bude ukládat a zpřístupňovat konané přednášky online s případným překódováním do formátu s nižším tokem dat.

Aktualizace leden 2005: Oproti původně zamýšlenému komerčnímu video serveru jsme se rozhodli řešit ukládání i poskytování video streamů vlastními silami a díky tomu jsme mohli zakoupit z přidělené částky místo jednoho video serveru o kapacitě 800GB servery celkem 4, s kapacitou 10 TB (foto). Nákup kamery a druhého enkóderu zatím vázne na zdroji financování (čeká se až budou uvolněny prostředky z projektu).
listopad 2005 Zakoupeny 2 HDV kamery Sony HDR-FX1. Instalace proběhne během prosince 2005 a ledna 2006 do poslucháren E112 a E105 včetně vhodných miniPC. Systém bude sloužit pro streaming a záznam přednášek.

Zpřístupnění záznamů přednášek na video serverech video1.fit.vutbr.cz, video2.fit.vutbr.cz
leden 2006 Online streaming běží z posluchárny E112, záznam přednášek se provádí v posluchárnách E112 a E105.
březen 2006 Uveden do provozu další video server - video4.fit.vutbr.cz
srpen 2006 Zakoupen MPEG-2 enkodér Teraedge ENC-100 od firmy Teracue. Je určen pro streamování přednášek z auly Q.
únor 2007 Uveden do provozu další video server - video3.fit.vutbr.cz.
květen 2007 Změna autentizace přístupu k video serverům na centrální autentizaci přes CAS FIT VUT (odpadá opakované přihlašování na každý video server).
srpen 2007 Instalace 3 nových video serverů (video5, 6, 7), každý s diskovým polem RAID-6 o kapacitě 7 TB.
září 2007 Výměna disků ve dvou prvních video serverch a tím zvýšení kapacity ze 4 TB na 7 TB. Celková instalovaná kapacita je nyní 43 TB.
říjen 2007 Instalace streamingu ve 3 nových posluchárnách D105, D0206 a D0207. Streaming zajišťují 3 nové enkodéry VBrick dodané v rámci stavby.
září 2008 Kompletní rekonstrukce audio/video systému v posluchárenském komplexu E. Původní přepínací A/V matice Kramer byla nahrazena novou maticí Extron s napojením většiny A/V signálů přes standardní strukturovanou kabeláž Cat5. Díky tomu bylo možno do stávajících šachet a instalačních tras umístit trojnásobný počet A/V signálů a tím docílit jednak duálního zobrazení, jednak plné konfigurovatelnosti přenosů mezi posluchárnami. Do menších posluchárn byly instalovány řidicí systémy ipCue a nové DSP mixážní pulty Nexia.
říjen 2008 Výměna disků ve dalších dvou nejstarších video serverch a tím zvýšení kapacity ze 4 TB na 7 TB. Celková instalovaná kapacita je nyní 49 TB.
prosinec 2008 Instalace nového video serveru (video8) s 2 diskovými poli RAID-6 o kapacitě 23 TB. Celková instalovaná kapacita je nyní 72 TB.
leden 2009 Zakoupen duální MPEG-2 enkodér VBrick 4300. Aktuální vybavení poslucháren enkodéry je následující:
  • D105 - VBrick 4300
  • D0206 - VBrick 4300
  • D0207 - VBrick 4300
  • E112 - VBrick 4300
  • E104 - Teracue ENC-100
  • E105 - Teracue ENC-100
  • A112 - Teracue ENC-100
  • G202 - VBrick 4200
červenec 2010 Výměna disků v diskovém poli video1-4 za 1 TB. Zvýšení kapacity o 20 TB, celková instalovaná kapacita je nyní 82 TB.
leden 2012 Instalace síťových karet 10 Gb/s do serverů video1-video7.
srpen 2012 Výměna disků 500 GB v diskovém poli video5 a 6 za 2 TB. Zvýšení kapacity o 45 TB, celková instalovaná kapacita je nyní 125 TB.

Instalace nového enkodéru MPEG-4 ENC-200 do A113.

říjen 2012 Nový video server (bývalý studentský server fik po výměně SCSI backplane za SATA a doplnění 14 disků 2 TB) s diskovou kapacitou 22 TB.
červenec-srpen 2015 Výměna prvních 3 video serverů za novější šasi s 15 disky 3 TB a novými základními deskami a procesory. Upgrade systémů, zpracování videa, databáze a Web rozhraní. Celková úložná kapacita je nyní přes 220 TB.
prosinec 2015 Zakoupen HD enkodér Extron SMP 351. Je určen pro záznam přednášek v posluchárně D105. V letním semestru probíhá testovací provoz. Využití pro záznam přednášek se předpokládá od zimního semestru 2016.

Vaše IPv4 adresa: 107.23.176.162
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]