Online streaming přednášek

Projekt Fondu rozvoje CESNET č. 43/2003: Online streaming přednášek v prostředí vysokorychlostní sítě

Enkodéry VBrick a Teracue

Pro kompresi A/V signálu a jeho distribuci ve formě multicast a unicast streamů používáme hardwarové MPEG-2 enkodéry od firem VBrick Systems, Inc. a Teracue. Tato zařízení byla zvolena z následujících důvodů: VBrick
  • umožňují přímou distribuci MPEG-2 v DVD kvalitě ve formě multicast a unicast UDP streamů,
  • zařízení se napojují přímo na počítačovou síť (Ethernet 100 Mb/s), nevyžadují žádný další server nebo PC,
  • MPEG-2 enkodéry mají nastavitelné rozlišení, jsou dimenzované na 25 snímků/s v rozlišení signálu PAL,
  • S-Video a kompozitní vstup pro video, linkový vstup pro audio,
  • identifikace streamů zasílaných do sítě (protokol SAP),
  • možnost ovládání připojené kamery přes rozhraní RS-232,
  • zařízení jsou plně soběstačná, mají specializovaný operační systém uložený ve Flash paměti, systém je možné aktualizovat,
  • jednoduchá správa pomocí integrovaného Web serveru.

Enkodéry jsou nainstalovány pro posluchárenský komplex D v technické místnosti, v ostatních učebnách přímo v katedrách. Nevypínají se současně se systémem poslucháren (s projektorem, mikrofony atd.), ale přenáší obraz z místnosti i v době, kdy se žádná přednáška nekoná. Je tedy možné sledovat 24 hodin denně co se v posluchárně děje.

Kamera Sony EVI-D31 Pro snímání obrazu je ke každému z enkodérů připojena videokamera popř. jiný zdroj video signálu (např. převodník z VGA na CV). Kamera je v posluchárně vždy umístěna proti projekčnímu plátnu, snímá plátno a katedru u níž přednášejí vyučující. Z některých učeben je přenášen také obraz promítaný na plátna.

Audio signál vstupující do enkodérů je z DSP v posluchárnách, jsou v něm tedy namixovány signály ze všech zdrojů audia v posluchárně (mikrofony, PC, notebook)

Video je přenášeno v rozlišení 720x576 bodů, 25 snímků/s, s přenosovou rychlostí 7 Mbps (max. 15 Mbps). A/V stream je rozesílán přenosovou metodou multicast. VBrick umožňuje navíc odesílat data v jednom okamžiku do dvou multicastových skupin a v případě potřeby je možné data směrovat také unicastem na jednu či dvě zvolené IP adresy. Identifikace streamu je odesílána multicastem protokolem SAP (Session Announcement Protocol). Díky vysílání multicastem teče A/V stream celou sítí pouze jednou, bez ohledu na počet klientů, kteří přijímají stream (na rozdíl od unicast streamů typu WMA, RealPlayer, apod.).

VBricky v posluchárenském komplexu D

Your IPv4 address: 34.236.190.216
Switch to https