[FAQ]Frequently Asked QuestionsFAQ 1: Přestalo mi fungovat připojování na některé servery přes putty (nelze se připojit na merlin.fit.vutbr.cz), ale na fakultní web se dostanu

Pravděpodobně vaše IP adresa nemá v pořádku záznamy v DNS. Zkuste ověřit svou IP adresu na http://www.hcidata.info/host2ip.cgi nebo http://cqcounter.com/whois/. Nápravu musí zjednat poskytovatel připojení (ISP). Jak a proč mají být přímé a reverzní záznamy nastaveny se dočtete např. zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_DNS_lookup

Samozřejmě musí existovat i přímý záznam, reverzní a přímý navíc musí vzájemně odpovídat.

FAQ 2: Horde/IMP - Já bych si chtěl změnit heslo na EMAILu, ale nevím jak

Přístup k email.fit.vutbr.cz používá Unix heslo, které máte na příslušném studentském Unix serveru (Eva, případně studenti FEKTu Fest, zaměstnanci FIT serveru Kazi). Přihlaste se pomocí ssh na tento server, z Windows např. programem putty - více v návodech CVT Bezpečné přihlašování. Heslo změňte příkazem passwd - viz http://www.fit.vutbr.cz/CVT/net/ucty.php

Toto nové heslo začne na serverech (Eva apod.) platit okamžitě, ve WISu a v Linuxu nejpozději za hodinu. Jakmile se nové heslo uplatní pro přihlášení do WISu, můžete si totéž heslo nastavit i pro Active Directory:
Studenti: Účty a hesla -> Nastavení hesla pro Microsoft Active Directory
Zaměestnanci: Provoz, nástěnky ... -> Nastavení hesla v MS Active Directory
Změna v AD se projeví okamžitě.
Pozor! Nové heslo si raději zapište a uchovejte na bezpečném místě. Pokud totiž nové heslo zapomenete, musíte přejít na další odpověď:

FAQ 3: Změnil jsem si heslo, ale zapomněl jsem ho

Pokud se vám povedlo heslo zapomenout, řiďte se pokyny http://www.fit.vutbr.cz/CVT/net/problem.php - heslo lze administrativně změnit pouze oprávněnému uživateli účtu, je tedy nutné prokázat totožnost, nejlépe průkazem studenta.

FAQ 4: Existuje nějaká možnost jak zjistit velikost volného místa pro danou schránku? Jde mi o předejití situace, kdy se o zaplněné schránce dozvím od ostatních lidí, kteří mě informují o nemožnosti doručit mi přílohu... Zkoušel jsem rozšíření Display Quota do Thunderbirdu, ale IMAP pravdepodobně nezasílá informace o přidělené kvótě...

Příchozí schránky nemají limit velikosti. Ta se však periodicky kontroluje a majitel příliš veliké schránky je upozorněn, aby ji omezil. Pro omezení velikosti nestačí pouze zprávy smazat, je třeba ještě provést tzv. údržbu složky, která ze schránky ty smazané zprávy i fyzicky odstraní. Ve vašem případě však jde spíše o maximální velikost zprávy. Ta skutečně omezená je, obecně platí, že mailem není vhodné posílat zprávy větší než 1MB. Pokud chcete poslat větší přílohu, lze ji z webového rozhraní nechat uloženou na serveru a poslat v mailu jen odkaz.

FAQ 5: Nechtiac som si zmazal všetky prijaté e-maily. Chcel by som sa opýtať či by sa to dalo vrátiť naspet. Ďakujem

Většina klientů smazání provádí tak, že zprávy přesune do koše. Pokud je ovšem koš vysypaný, nebo máte nastaveno, že se má vše rovnou zrušit, nezbývá, než obnova ze zálohy. Co a jak lze obnovit se dočtete na /CVT/net/backups.php.

FAQ 6: Do schránky nepřicházejí žadné maily, a tento problém mám již od začátku avšak až teď je pro mě aktuální.
(Jak změnit přesměrování pošty?)

Pravděpodobně máte přesměrovanou poštu. Je možné, že máte přesměrování v souboru .forward (nedoporučuje se). Řešení: soubor smažte. Přesměrování pomocí procmail (.procmailrc) můžete nastavit z webového rozhraní na https://email.fit.vutbr.cz.

Jednoduchá pravidla můžete snadno zadat i ručně podle návodu /CVT/net/procmail.php. Doporučujeme použít jeden z příkladů v tomto článku a v každém případě otestovat výsledek!

Upozornění: pokud pro přesměrování použijete webové rozhraní, nesmíte soubor .procmailrc měnit ručně. Jestliže již ručně vytvořený existuje, nedovolí webové rozhraní uložit konfiguraci a musíte .procmailrc ručně smazat.

Druhá možnost: pokud používáte webové rozhraní, maily se zobrazují po stránkách (ve výchozím stavu 25) a jsou řazeny od nejstarších. To znamená, že nové zprávy jsou na poslední stránce. Stačí přepnout řazení podle data od nejnovějších a své nové maily pak uvidíte hned po přihlášení.

FAQ 7: Stále mi chodí mail s tím, že mám příliš velkou příchozí schránku, již jsem vše smazala, ale mail chodí dál

Velikost schránky je údaj o velikosti souboru, to zcela jistě není omyl. Většina poštovních klientů smazání provádí tak, že zprávy jen označí jako smazané, ale ve schránce je ponechá, dokud mu neřeknete. Pravděpodobně tam tedy máte smazané, ale neodstraněné zprávy. Pokud to váš poštovní program neumí nebo mu to nedokážete říct, smazané zprávy můžete odstranit přes web: https://email.fit.vutbr.cz (položka "Vyčistit smazané" vpravo nad i pod seznamem zpráv).

Zprávy nemusíte mazat, můžete je přesunout do jiných složek.

FAQ 8: Jak se dostanu k poště a datům po ukončení studia?

Přístup k akademické počítačové síti je vázán na aktivní studium nebo pracovně právní vztah k VUT. Po ukončení ztrácíte právo přístupu. Studentský účet je automaticky zablokován do 24 hodin po záznamu o ukončení studia v centrálním informačním systému. Jedinou výjimkou je prázdninové období po státnicích, kde je ponechána časová rezerva na zápis do případného dalšího studia nebo úklid po úspěšném ukončení studia.

To znamená, že svá data si musíte zkopírovat včas. Poštu si můžete přesměrovat (nejlépe ve webovém rozhraní), takto přesměrovanou poštu budete dostávat přibližně 90 dnů po ukončení studia.

Dočasné odblokování účtu prakticky není možné (automatický proces účet zase rychle zablokuje).

FAQ 9: Jak získám software MS pro studenty z programu Dream Spark, dříve MSDN Academic Alliance?

Software Microsoft z programu Dream Spark (dříve MSDN AA) je pro studenty FIT dostupný přes e-academy, více informací je na Wiki včetně některých zodpovězených dotazů.

FAQ 10: IMAP4 - Žiadne správy v zložke INBOX

Dobry den, nedavno som si nainstaloval emailoveho klienta Mozilla Thunderbird. Po jeho nainstalovani sa mi po prihlaseni do posty cez email.fit.vutbr.cz v zlozke INBOX pise ze tato zlozka neobsahuje ziadne spravy, hoci spravy tam su.

Pokud použijete z některého počítače protokol POP3, zprávy se přesunou do lokální schránky na tomto počítači (i když někteří klienti umožní přečtené zprávy ponechat na serveru). Chcete-li poštu číst z různých míst, musíte použít všude protokol IMAP.

Když k tomu už došlo, co s tím?
Vytvořte si ve stejném programu další účet, tentokrát s použitím protokolu IMAP, obsah lokálních schránek (zejména doručené pošty) zkopírujte do nějaké složky na IMAP server a následně zrušte účet s protokolem POP3.

FAQ 11: Web - Nefungují mi studentské Web stránky

Při přihlášení na server Eva se vypíše pokaždé stručný návod, zde rekapitulujeme:

 • v domácím adresáři vytvořte adresář WWW: mkdir ~/WWW
 • nastavte práva: chmod -R o=rX,g= ~/WWW (tj. právo čtení a průchodu pro všechny, ale zakázaný zápsis, žádná práva pro skupinu)
 • nastavte práva na domácí adresář: chmod o=x ~
 • adresář WWW musí obsahovat platný dokument index.html nebo index.php. HTML soubory musí být čitelné "pro všechny" - chmod o+r. PHP skripty běží pod vaší identitou, musí být tedy čitelné pro majitele (což obvykle implicitně jsou).
 • nastavení práv zkontrolujete - příklad:
  eva ~> chmod -R o=rX,g= WWW
  eva ~> ls -ld WWW
  drwx---r-x 2 xtest99 vti-fekt 512 21 říj 16:10 WWW
  eva ~> ls -l WWW
  total 0
  -rw-r----- 1 xtest99 vti-fekt 0 21 říj 16:17 index.php
  eva ~> chmod o+r WWW/index.php
  eva ~> ls -l WWW
  total 0
  rw-r--r-- 1 xtest99 vti-fekt 0 21 říj 16:17 index.php

Pokud byl váš účet zablokován, byl přitom adresář WWW přejmenován na WWW.lock. Po odblokování účtu musíte adresář ručně přejmenovat zpátky:
mv WWW.lock WWW
a nastavit práva, jak je uvedeno výše. Kromě toho se práva každou noc automaticky opravují, takže když se vám to nepovede, druhý den by to mělo fungovat. A naopak - pokud se zjistí, že nemáte platný indexový soubor, přístup k adresáři WWW bude zablokován.

FAQ 12: Web - Web stránky jsou v nějakém divném kódu

Pokud chcete použít v HTML souborech nebo PHP skriptech jiné kódování než implicitní ISO-8859-2, pak:
 • pro HTML soubory vytvořte soubor WWW/.htaccess s obsahem
  DefaultCharset XYZ
  kde XYZ je např. windows-1250, apod. Nezapomeňte nastavit čitelnost souboru pro Web server (chmod o+r WWW/.htaccess). Pokud soubor změníte po zobrazení stránky v prohlížeči, nemusí se změna díky cachování vůbec projevit. Buď přinuťte prohlížeč k tvrdému refresh (Shift + Reload) nebo zkuste touch na html soubor.
 • pro PHP skripty musíte generovat explicitně hlavičku pomocí
  header("Content-Type: text/html; windows-1250");
  nebo změnit automaticky generovanou implicitní hlavičku ISO-8859-2:
  ini_set("default_charset", "windows-1250");
  Oboje musí být před prvním výstupem skriptu.
  Pozor! .htaccess se kontroluje v celé cestě, takže by rozhodně neměl existovat mimo adresářovou větev WWW

FAQ 13: Web - chci novější verzi PHP než je 5.3

Z důvodu kompatibility je implicitní verze PHP 5.3.29 (viz google php magic quotes a SQL injection). Pokud jste si jisti, že chápete problém SQL injekce, umíte připravené SQL příkazy nebo mysqli_escape_string() a chcete použít novější verzi PHP, která vás před tímto problémem tak nechrání, stačí přemenovat PHP skripty z přípony .php na .php56 (.php70, .php71 nebo .php72). Pokud se vám nechce přejmenovávat hromadu souborů, vytvořte si v kořeni adresáře WWW soubor se jménem .htaccess s tímto obsahem:
AddHandler application/x-httpd-php56 .php
Soubor musí být čitelný pro všechny, ale nesmí být zapisovatelný. (Pro PHP-7.0, 7.1, 7.2 můžete použít místo php56 označení php70, php71, php72, atd.).

FAQ 14: Horde/IMP - Při pokusu o odeslání mailu mi to napíše, že jsem neoznačil žádný kontakt jako vlastní. Nevím, co s tím a zpráva odeslat opravdu nejde.

Menu Adresář -> Prohlížet, měl by se zobrazit Adresář login@stud.fit.vutbr.cz. Zde musí být kontakt vaše Příjmení Jméno (pokud není, vytvořte si jej přes Nový kontakt), ťukněte na něj, zobrazí se detaily a na modré liště, kde je vaše jméno, je "Označit jako vlastní kontakt".

FAQ 15: Horde/IMP - Složka "Odoslané" nebyla vytvořena. Toto je hlášení serveru: Can't create mailbox name with 8-bit octet

Změňte si název složky pro odeslanou poštu, server IMAP buď nepodporuje názvy složek s diakritikou nebo je tam nějaký problém s názvem. Zdá se, že je to nemístná iniciativa slovenské lokalizace, v české se používá název Sent (tj. nepřeložili to).

Změnu můžete provést v menu Možnosti->Osobní informace (položka zcela dole).

FAQ 16: Při přihlášení do Windows mám dočasný profil, po odhlášení se vše smaže

Pokud se váš cestovní profil úspěšně na stanici nenakopíruje, systém použije dočasný profil, obvykle ve složce c:\users\TEMP.

Možné příčiny:

 • V profilu je soubor, který nelze zkopírovat - např. něco, co zablokuje antivirus (skoro každý keygen obsahuje něco škodlivého).
 • Profil je příliš veliký - to se snadno stane při práci s virtuálními stroji, zkontrolujte si také složku se staženými soubory. Objemnější data neukládejte na plochu, ale raději na síťový disk P:
Když se to už stane: Otevřete si uložený profil a přes pravé tlačítko myši ověřte velikost, případně proveďte kontrolu antivirem. Profil najdete obvykle zde: \\fik\profiles$\login-name.V2 (nebo .V6 pro Windows 10).

Profil úspěšně zkopírovaný do počítače je umístěn v %USERPROFILE%.

FAQ 17: Při přihlášení přes CAS skončím s chybou "browser looping problem"

Toto je typická situace, když váš ISP používá CG NAT a přihlášení v CAS jde z jiné veřejné IP adresy, než potom přístup na daný server.

Ve formuláři CAS je dole uvedená IP adresa, ze které se přihlašujete. Na stránce www.fit.vutbr.cz je vlevo dole také uveda IP adresa. Na videoserveru v patičce rovněž. Pokud se tyto adresy liší a jsou IPv4, máte právě tento problém.

Vyřešit to můžete použitím VPN FIT - návod na stránkách CVT - http://www.fit.vutbr.cz/CVT/vpn.php. Případně VPN VUT, návod je na http://wifigw.cis.vutbr.cz/vpn/win10/ - ale uvědomte si, že při použití VPN VUT jde přes VPN veškerý provoz z vašeho počítače, což pro daný účel vůbec nepotřebujete.

V poslední době (podzim 2017) problém vznikl nějakou změnou u Netboxu. UPC a O2 tento problém nemá.

Pokud jste u Netboxu a máte vhodný router, můžete zkusit zapnout podporu IPv6 viz n6.netbox.cz.

FAQ 18: Není zde odpověď na Váš dotaz?

Zkuste si přečíst návody na http://www.fit.vutbr.cz/CVT/net/ a pak se teprve ptejte. Dotaz směrujte na člověka, který s tím má něco společného - viz Pomoc při řešení problémů, v žádném případě nepoužívejte pro tyto účely adresy jako info@, studinfo@, apod.

Studenti FEKTu mohou použít tyto návody také s přihlédnutím k tomu, že mají jiné servery a jiné počítačové laboratoře - jejich návody jsou na http://www.feec.vutbr.cz/OSIS/net/ a mohou být odlišné.

Mějte na paměti, že pro komunikaci se školou jste povinni používat školní adresu, s výjimkou případu, kdy řešíte problém, že se ke školní poště nemůžete dostat (ale v tomto případě je stejně obvykle nutná osobní návštěva).

Nahoru

Vaše IPv4 adresa: 54.167.83.233
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]