Linux na učebnách

Frequently AskedQuestions Sun Grid Engine Web a jine služby na merlinovi
Novinky na Linuxech Informance o serverech Nastavení SSH autentizace


Slovo úvodem

Od zimního semestru 2002 jsou na všech učebnách CVT FIT nainstalovány duálně operační systémy Windows XP a Linux. Pro Linux je použita distribuce CentOS verze 5 s postupnými přechody na novější verze programů. Na všech učebnách je k dispozici OS Linux s X Windows - manažery KDE, Enlightenment a další a programové vybavení dle požadavků učitelů a studentů.

Budu vděčný za veškeré dotazy, připomínky a návrhy, které se budou týkat linuxových instalací. Veskerou komunikaci je nejlépe směrovat na e-mail, případně osobně, pokud mne zastihnete.


e-mail: linux@fit.vutbr.cz


Základy práce s Linuxem
 • Spuštění systému

  Po zapnutí/restartování počítače se zobrazí menu pro výběr operačního systému. Zde je možno zvolit Windows XP (což je implicitní volba, která se po několika vteřinách provede) nebo Linux CentOS 5. Po výběru linuxu dojde ke spuštění systému a je možno se přihlásit na váš unixový účet (jako na serveru eva nebo kazi). Stanice se spouští přímo do grafického prostředí. Vypnutí a restart je v menu dole.

  Přepnutí z grafického do textového režimu se provede pomocí CTRL-ALT-Fn kde n je číslo textové konzole (1-4). Zpět do grafickéhho režimu se dostanete pmocí ALT-F5

  V textovém režimu vypadá přihlášení následovně - výzva k přihlášení:

  CentOS release 5.8 (Final)
  Kernel 3.0.70 on x86_64
  Login:
  

  Na tuto výzvu zadejte svoje přihlašovací jméno. Objeví se následující výzva:

  Password:
  

  Zadejte svoje Unixové heslo a spustí se interpret příkazů - shell bash. Ten vypadá nějak takhle:

  xkaspa06@merlin ~>
  

  Pokud potřebujete více informací o možnostech shellu, podívejte se do manuálových stránek příkazem man bash.

 • Ukončení práce

  Pokud již nechcete na počítači dále pracovat, pouze se odhlaste (příkazy exit nebo logout) a stanici ponechte v linuxu (nebo ji restartujte pomocí CTRL-(levý)ALT-DEL). Pokud chcete počítač vypnout, použijte příkaz /usr/bin/poweroff. Ten povolí vypnutí pouze lokálně přihlášeným uživatelům.

 • Spoustění Windows XP

  Po startu počítače vyberete příslušnou volbu v menu - po uplynutí několika vteřin se spustí Windows XP implicitně.

  Pokud na počítači běží linux, zásadně jej hardwarově nerestartujte, ale použijte CTRL+ALT+DEL v textovém režimu nebo menu system a položku vypnout nebo restartovat v grafickém režimu. Na většině počítačů již funguje i vypínání krátkým stiskem tlačítka power na bedně počítače.

  Tímto se linux bezpečně vypne a počítač se restartujte. Následovně je možno vybrat spuštění Windows XP. Pokud se vám nedaří provést restart linuxu přes Ctrl+Alt+Del, zkontrolujte si zda náhodou nemáte českou klávesnici, nebo nepoužíváte jiné klávesy. Správně funguje levý Clrt, levý Alt a Del nad kurzorovými šipkami. (nelze použít pravou klávesu Alt, někde nazvanou AltGr protože v linuxu je to obecně jiná klávesa nežli Alt)

 • Práce v systému

  Po přihlášení je vám namapován váš domácí adresář z eva nebo kazi - pokud servery běží. Zde platí veškerá omezení (velikosti, počet souborů, atd.) jako na vlastních serverech. Mimo to je momentálně k dispozici jistá disková kapacita na linuxovém serveru merlin, která je na linuxových počítačích namountována pod adresář /pub . Zde se nachází adresář /pub/tmp s obvyklým účelem (jako /tmp ale sdílen po síti) a dále jednotlivé adresáře pro další zájemce a předměty (/pub/courses/...).

  Linux poskytuje několik takzvaných virtuálních konzolí. Jde o obdobu několika otevřených oken s terminálem v grafice. Jsou to tedy nezávislé konzoly na kterých můžete provádět libovolné operace. Pro přepínání mezi konzolemi slouží klávesy Alt - F1F4. Na páté konzoli bývá spouštěn X Server a klávesy Alt -F5 slouží pro přepnutí z textového rezimu virtuální konzole zpět grafického režimu. V Xkách se na konzoli můžete přepnout pomocí Ctrl Alt - Fn, kde n je opět číslo příslušné konzole. Zní to možná složitě ale chce si to jen vyzkoušet a vše je snad jasné. Přepínání grafiky a textu je samozřejmě možné jen pokud jsou X ka spuštěny.Linuxové servery

Pro účely správy, sdílení dat a podobně je zřízen linuxový server merlin.fit.vutbr.cz. Server merlin poskytuje do sítě sdílený disk připojený na /pub a SVN/GIT strom pro správu projektů. O zařazení libovolného projektu do systému SVN/GIT je možno požádat na výse zmíněné adrese, správce SVN/GIT stromu je možno zastihnout momentálně na linux@fit....Řešení problémů,připomínky a dotazy

Obecně je možno jakékoliv nejasnosti řesit emailem na linux@fit.vutbr.cz a to obzvláště:

 • oznámení chyb: zaslete především jméno počítače a co nejpodrobnější popis chyby nebo neobvyklého chování
 • připomínky k programům: pokud vám chybí váš oblíbený program, pošlete mi jeho jméno, stručný popis a adresu nějakého jeho zdroje a pokud to bude možné, pokusím se vám vyhovět a zařadit jej na stanice.

Nahoru

Vaše IPv4 adresa: 54.166.54.215
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]