Konfigurace klienta adresářových služeb LDAP

Upozornění:

  1. ldap.fit.vutbr.cz poskytuje adresářové služby o osobách na FIT, a to zaměstnancích i studentech.
  2. Bude-li uveden do provozu LDAP server VUT, změní se jen adresa serveru
  3. Klienti komunikující protokolem V2 musí mít base DN (výchozí bod hledání) nastaven na dc=fit,dc=vutbr,dc=cz
  4. Následující postup je určen pro Windows XP, ve Windows 9x je pravděpodobně potřeba konfiguraci provést v rámci aplikace Outlook Express

Technické údaje (pro jiné klienty):

  • server: ldap.fit.vutbr.cz
  • protokol: LDAP v3
  • autentizace: ne
  • search base (base DN): dc=vutbr,dc=cz
  • search base: dc=fit,dc=vutbr,dc=cz - nutné pro klienty s protokolem V2 nebo pro omezení pouze na FIT i do budoucna
  • omezení: max. počet vyhledaných záznamů: 100

Průvodce konfigurací ve Windows XP

konfigurace ldap
Přejdeme na standardní hledání osob
konfigurace ldap
Pravým tlačítkem myši se dostaneme ke konfiguraci adresářových služeb
konfigurace ldap
Pokud zde již služba není, můžeme přidat novou.
konfigurace ldap
Pro FEKT je server ldap.feec.vutbr.cz (ale aktuální data jsou v současnosti - 10/2003 - poněkud nejistá)
konfigurace ldap
Používáte-li poštovní klienty MS (Outlook nebo Outlook Express), doporučuje se použít službu pro kontrolu adres.
konfigurace ldap
Tlačítkem Properties nastavíme zbytek
konfigurace ldap
Jediné co je potřeba: Search base (v jiných programech také base DN nebo Výchozí bod hledání).
Pro klienty s verzí protokolu 2 (Mozilla 1.4 apod.) je třeba nastavit hodnotu "dc=fit,dc=vutbr,dc=cz" - ve protokolu verze 2 nefungují odkazy (referalls)

Zpět na návody CVT