Tento dokument je historický, údaje v něm uvedené nejsou aktuální a postupy nejsou funkční

This document is not valid any more. Procedures described here are not operational.

Přístup k souborům na Unixu z Windows

Co je Samba?

Samba je volně šiřitelný server používající protokol LanManager. Umožní přístup k souborům na Unixových serverech především z počítačů se systémy Windows.

Poznámka: Jméno serveru Eva uváděné v této stránce nahraďte odpovídajícím jménem serveru, ke kterému se připojujete, např. zaměstnanci použijí server Kazi.


První pomoc

Používáte už tento přístup a najednou něco nefunguje? Zkuste z příkazového řádku příkaz net view \\eva. Uvidíte, zda je server dostupný a jaké sdílené oblasti nabízí. Dále můžete zkusit příkaz nbtstat -c - vypíše servery, které má v souboru LMHOSTS. nbtstat -r znovu načte soubor LMHOSTS - vhodné po změně tohoto souboru.

Instalace do Windows

 1. Předpkládáme, že máte nainstalovaný a fungující protokol TCP/IP. Pokud ne, kontaktujte správce lokální sítě.
 2. Vybereme Start -> Natavení -> Ovládací panely -> Sí?
 3. V záložce Konfigurace zvolíme Přidat -> klient -> Microsoft -> klient sítě Microsoft
 4. V záložce Identifikace je třeba nastavit Název počítače na jméno, které má Váš počítač ve skutečnosti. Pokud zvolíte jméno, které používá někdo jiný, budete mít potíže oba - podle toho, kdo zapne počítač dříve.
 5. Pracovní skupina musí být nastavena dle konvencí FEI: ústav.FEI. Např.: UMAT.FEI
 6. Popis počítače popisuje výše uvedené v lidské podobě - nepoužívejte písmena s diakritikou. Např. WIN PC Vonaskova
 7. Záložka Řízení přístupu musí být nastavena na společné řízení přístupu, pokud používáte pouze servery Samba. Pro individuální řízení přístupu je třeba server Windows NT.
  Windows ještě NERESTARTUJTE!
 8. V adresáři c:\windows (nebo tam, kde máte instalované Windows) vytvořte soubor LMHOSTS. Vložte do něj řádek:
  147.229.9.11 eva #PRE #DOM:public.fei Podrobnější vysvětlení najdete v souboru LMHOSTS.SAM.
  Tento krok je třeba, pokud server, ke kterému chcete přistupovat, není ve vaší lokální síti.
 9. Teprve teď restartujte Windows.

Poznámka: při změně souboru LMHOSTS není třeba restartovat Windows, stačí spustit program nbtstat -r

Přístup k fakultnímu WWW serveru

To, co bude uvedeno v tomto odstavci, se týká přístupu k jakémukoliv serveru s protokolem LanManager. Příklady ukazují, jak přistupovat ke svým stránkám na WWW serveru fakulty.

K serveru v lokální síti můžete většinou přistupovat bez potíží přes ikonu Okolní počítače na pracovní ploše (týká se areálu Božetěchova). V ostatních areálech může trvat i dost douho, než se server Eva objeví v seznamu serverů, zvláš?, pokud ve vaší LAN není žádný jiný server LanManager. V takovém případě použijte přístup z příkazového řádku.

Server Eva umožňuje přístup k těmto prostředkům:

Sdílené jménoTyp     Poznámka
---------------------------------------------------
ljstud    Tisk     HP LaserJet 4M
vonasek   Disk     Home Directories on eva
netlogon   Disk
public    Disk     Ftp archive on eva
WWW     Disk     WWW pages on eva

ljstud a netlogon nemají význam.

vonasek je domácí adresář uživatele, který se připojuje k serveru. Nepoužívejte jej k opravám HTML souborů - soubory, které zde vzniknou, mají taková práva, že je nemůže přečíst WWW server.

WWW je prostor s HTML dokumenty. Zde najdete i své domácí WWW stránky.

public je fakultní FTP server. Pokud se Vám nelíbí program FTP, můžete k němu přistupovat i takto.

Přístup z příkazového řádku

Z příkazového řádku (okénka MS-DOS) se můžete připojit i k serveru, který zrovna v seznamu Okolní počítače není vidět. Slouží k tomu příkaz NET:

C:\WINDOWS>net view \\eva
Sdílené prostředky na \\EVA

Sdílené jménoTyp     Poznámka
---------------------------------------------------
ljstud    Tisk     HP LaserJet 4M
michal    Disk     Home Directories on eva
netlogon   Disk
public    Disk     Ftp archive on eva
WWW     Disk     WWW pages on eva
Příkaz se úspěšně provedl.

Užitečné parametry příkazu NET

NET USE
Otevře nebo uzavře připojení ke sdílenému prostředku nebo zobrazí informace o připojeních.
NET VIEW
Zobrazí seznam počítačů, které sdílejí prostředky nebo seznam sdílených prostředků určitého počítače.

Příklady použití

net view \\eva
ověří se dostupnost serveru, vypíše se seznam prostředků, které server nabízí (viz výše uvedený příklad). Samotný příkaz net view vypíše seznam serverů - zhruba odpovídá tomu, co najdete pod ikonou Okolní počítače
net use i: \\eva\www
připojí sdílenou část disku označenou www jako disk i:.
net use i: /del
zruší dřívější připojení

Příkaz nbtstat

Displays protocol statistics and current TCP/IP connections using 
                     NBT(NetBIOS over TCP/IP).
NBTSTAT [-a RemoteName] [-A IP address] [-c] [-n]
    [-r] [-R] [-s] [S] [interval] ]
 -a  (adapter status) Lists the remote machine's name table given its name
 -A  (Adapter status) Lists the remote machine's name table given its
            IP address.
 -c  (cache)     Lists the remote name cache including the IP addresses
 -n  (names)     Lists local NetBIOS names.
 -r  (resolved)    Lists names resolved by broadcast and via WINS
 -R  (Reload)     Purges and reloads the remote cache name table
 -S  (Sessions)    Lists sessions table with the destination IP addresses
 -s  (sessions)    Lists sessions table converting destination IP
            addresses to host names via the hosts file.

 RemoteName  Remote host machine name.
 IP address  Dotted decimal representation of the IP address.
 interval   Redisplays selected statistics, pausing interval seconds
        between each display. Press Ctrl+C to stop redisplaying
        statistics.


Zpět na návody CVT