Organizační struktura CVT

Vedoucí:
Ing. Petr Lampa
 • správa a rozvoj fakultní počítačové sítě
 • provoz serverovny, distribučních center, aktivních prvků
 • správa fakultních Web serverů a databází
 • správa serverů Unix, DNS, pošta, Radius, CAS
Správa systémů:
Ing. Rudolf Čejka, zástupce vedoucího CVT
 • správa serverů FreeBSD
 • síťové tiskárny a kopírky
 • účty v Unixu, změna hesel
 • zálohování dat
Ing. Petr Gaďorek
 • systémový integrátor (koordinace IS VUT a IS FIT)
 • účty studentů, změna hesel
 • přístupové systémy
 • správa IT děkanátu (SAP, Apollo, GIS)
Ing. Bohumil Michal
 • správa systémů MS Windows na učebnách
 • správa serverů MS Windows
 • účty v Unixu a AD
 • registrace v DNS, mailing-listy, LDAP, Samba
 • centrální nákup software (Select, fakultní licence)
 • správa VOIP telefonů
Ing. Tomáš Kašpárek
 • správa Linuxů (servery, učebny i zaměstnanci)
 • výpočetní cluster SGE
 • správa aktivních prvků, připojování zařízení na síť
Vývoj:
Ing. Petr Lampa
 • Web FIT
 • vývoj informačního systému FIT
Ing. Petr Gaďorek
 • replikace dat mezi IS FIT a informačními systémy VUT
Mgr. Jana Skokanová
 • videoservery, videokonference a streaming
 • A/V systémy poslucháren a zasedaček
 • vývoj informačního systému FIT
Provoz:
Helena Dupalová
Radomíra Samsonová
 • organizace a zajištění provozu CVT
 • přístup studentů do CVT, karty, platby za tisk
 • rozvrh učeben a laboratoří CVT
Zdeněk Juříček
Zbyněk Sobola
 • provoz poslucháren a A/V techniky
Stella Habrdová
Milena Nečasová
Ywetta Pagová
 • služba CVT
Technici:
Ing. František Kreslík
Martin Kreslík
 • opravy a údržba výpočetní techniky
 • inovace počítačů
 • evidence výpočetní techniky
Luděk Vrška
 • údržba A/V techniky a dataprojektorů
 • servis silnoproudu a strukturované kabeláže
Jaromír Halas
 • provoz, servis a instalace počítačových rozvodů
 • provoz EZS, EPS, kamerových a přístupových systémů
 • údržba serveroven a rozvoden

Vaše IPv4 adresa: 184.73.14.222
Přepnout na https