Členové AS FIT

Předseda AS FIT: Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.
1. místopředseda AS FIT: Ing. Petr Lampa
2. místopředseda AS FIT: Zdeněk Letko

Komora akademických pracovníků

Předseda komory: Ing. Petr Lampa
1. Dr. Ing. Otto Fučík fucik@fit.vutbr.cz UPSY
2. Ing. Radek Kočí koci@fit.vutbr.cz UITS
3. Ing. Bohuslav Křena krena@fit.vutbr.cz UITS
4. Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. kunovsky@fit.vutbr.cz UITS
5. Ing. Petr Lampa lampa@fit.vutbr.cz CVT
6. Doc. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. meduna@fit.vutbr.cz UIFS
7. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. vojnar@fit.vutbr.cz UITS
8. Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. zendulka@fit.vutbr.cz UIFS

Studentská komora

Předseda komory: Zdeněk Letko

Zástupci magisterského a bakalářského studia

1. Michal Hejč 2r. MIT (2006) xhejcm00@stud.fit.vutbr.cz
- Jaroslav Kapoun do čevna 2006 xkapou03@stud.fit.vutbr.cz
2. Zdeněk Letko 2r. MIT (2006) xletko00@stud.fit.vutbr.cz
- Jana Melicheríková do června 2006 xmelic05@stud.fit.vutbr.cz
3. Jan Filip od června 2006 xfilip20@stud.fit.vutbr.cz
4. Jan Richter od října 2006 xricht14@stud.fit.vutbr.cz

Zástupci doktorského studia

5. Ing. Vítězslav Beran 4r. DIT (2006) beranv@fit.vutbr.cz

Zástupci FIT v AS VUT

Komora akademických pracovníků

Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček hanacek@fit.vutbr.cz
Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. kunovsky@fit.vutbr.cz

Studentská komora

Jakub Mahdal student BIT xmahda03@stud.fit.vutbr.cz