Členové AS FIT

Předseda AS FIT: Ing. Petr Matoušek, Ph.D.
1. místopředseda AS FIT: Ing. Petr Lampa
2. místopředseda AS FIT: Bc. Patrik Halfar

Komora akademických pracovníků

Předseda komory: Ing. Petr Lampa
1. Doc. Dr. Ing. Jan Černocký cernocky@fit.vutbr.cz UPGM
2. Doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. kotasek@fit.vutbr.cz UPSY
3. Ing. Petr Lampa lampa@fit.vutbr.cz CVT
4. Ing. Petr Matoušek, Ph.D. matousp@fit.vutbr.cz UIFS
5. Prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. meduna@fit.vutbr.cz UIFS
6. Ing. Richard Růžička, Ph.D.
do 22.1.2008
ruzicka@fit.vutbr.cz UPSY
  Dr. Ing. Otto Fučík
od 22.1.2008
fucik@fit.vutbr.cz UPSY
7. Doc. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. vojnar@fit.vutbr.cz UITS
8. Doc. Ing. František Zbořil, CSc. zboril@fit.vutbr.cz UITS

Studentská komora

Předseda komory: Bc. Patrik Halfar

Zástupci magisterského a bakalářského studia

1. Bc.Patrik Halfar 3r. BIT (2007) xhalfa01@stud.fit.vutbr.cz
2. Jan Navrátil 2r. MIT (2007) xnavra26@stud.fit.vutbr.cz
3. Jan Richter 3r. BIT (2007) xricht14@stud.fit.vutbr.cz
4. Vladimír Šmida 3r. BIT (2007) xsmida01@stud.fit.vutbr.cz

Zástupci doktorského studia

5. Ing. Václav Šimek 2r. DIT (2007) simekv@fit.vutbr.cz

Zástupci FIT v AS VUT (2008-2011)

Komora akademických pracovníků

Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček hanacek@fit.vutbr.cz
Doc. Dr. Ing. Jan Černocký cernocky@fit.vutbr.cz

Studentská komora

Bc.Patrik Halfar student 1.r. MIS (2008) xhalfa01@stud.fit.vutbr.cz

Vaše IPv4 adresa: 3.80.85.76
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]