Členové AS FIT 2016-2019

Předseda AS FIT: prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.
1. místopředseda AS FIT: Ing. Petr Lampa
2. místopředseda AS FIT: Bc. Martin Kubíček

Komora akademických pracovníků

Předseda komory: Ing. Petr Lampa
1. doc. Dr. Ing. Jan Černocký cernocky@fit.vutbr.cz
2. doc. Dr. Ing. Otto Fučík fucik@fit.vutbr.cz
3. Ing. Radek Kočí, Ph.D. koci@fit.vutbr.cz
4. doc. Dr. Ing. Dušan Kolář kolar@fit.vutbr.cz
5. Ing. Petr Lampa lampa@fit.vutbr.cz
6. prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc. meduna@fit.vutbr.cz
7. prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. sekanina@fit.vutbr.cz
8. prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. vojnar@fit.vutbr.cz

Studentská komora

Předseda komory:  Bc. Martin Kubíček

Zástupci magisterského a bakalářského studia

1. Zuzana Císařová 2.r. BIT (2016) xcisar07@stud.fit.vutbr.cz
2. Kristýna Jandová 2.r. BIT (2016) xjando04@stud.fit.vutbr.cz (do 2018/9)
2. Uhříček Daniel 3.r. BIT (2018) xuhric00@stud.fit.vutbr.cz (od 2018/11)
3. Bc. Vítězslav Kříž 2.r. MMM (2016) xkrizv01@stud.fit.vutbr.cz (do 2018/8)
3. Škorupa Martin 2.r. BIT (2018) xskoru00@stud.fit.vutbr.cz (od 2018/11)
4. Bc. Martin Kubíček 2.r. MIS (2016) xkubic34@stud.fit.vutbr.cz

Zástupci doktorského studia

5. Ing. Karel Beneš 1r. DVI4 (2016) ibenes@fit.vutbr.cz

Zástupci FIT v AS VUT (2014-2017)

Komora akademických pracovníků

doc. Dr. Ing. Petr Hanáček hanacek@fit.vutbr.cz
doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. kunovsky@fit.vutbr.cz

Studentská komora

Bc. Václav Hummel, 2014-2016 1.r. MIT (2014) xhumme00@stud.fit.vutbr.cz
Ing. Radek Hranický, od 2016/11 3.r. DVI4 (2016) ihranicky@fit.vutbr.cz

Zástupci FIT v AS VUT (2017-2019)

Komora akademických pracovníků

doc. Dr. Ing. Petr Hanáček hanacek@fit.vutbr.cz
doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. jarosjir@fit.vutbr.cz

Studentská komora

Ing. Radek Hranický 4.r. DVI4 (2017) ihranicky@fit.vutbr.cz

Vaše IPv4 adresa: 3.85.214.0
Přepnout na https