Kandidátní listina pro doplňovací volby do AS FIT 2015

Studentská komora - volební obvod doktorských studijních programů

Maximální počet volených kandidátů je 1.
1.Štěpán Dalecký, Ing., idalecky, 1.r. DVI4
2.Jakub Sochor, Ing., isochor, 1.r. DVI4

V Brně dne 13. května 2015

Volební komise:
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář
Ing. Petr Lampa
Ing. Filip Kešner
Bc. Karel Beneš