Výsledky voleb do AS FIT a AS VUT 2002

Volby do AS FIT a AS VUT dne 7. ledna 2002 od 10:00 do 13:00 byly platné, volby se nebudou opakovat.

Volby do AS FIT

Ve volbách do AS FIT byla účast 31% voličů, zákonem požadovaná účast je min. 30%, volby jsou tudíž platné. Odevzdáno bylo 179 platných hlasovacích lístků, 2 neplatné.

Zástupci akademických pracovníků

č.

jméno

hlasů

pořadí

pozn.

1

Ing. Daniel Cvrček, Ph.D.

101

5.

 

2

Prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc.

72

10.

losováno

3

Dr. Ing. Petr Hanáček

72

11.

losováno

4

Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D.

83

8.

 

5

RNDr. Jitka Kreslíková, CSc.

73

9.

 

6

Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc.

92

6.

 

7

Ing. Petr Lampa

106

4.

 

8

Doc. RNDr. Alexandr Meduna, CSc.

128

2.

 

9

Dr. Ing. Petr Peringer

114

3.

 

10

Doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík

85

7.

 

11

Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.

131

1.

 

Zástupci magisterského a bakalářského studia

č.

Kandidát

hlasů

pořadí

pozn.

1

Stanislav Holenda, 1. st. 2. r.

51

7.

 

2

Stanislav Chromčák, 2. st. 2. r.

89

2.

 

3

Vlastimil Kaluža, 1. st. 2. r.

54

5.

 

4

Marek Kyrsch, 2. st. 1. r.

53

6.

 

5

Jaroslav Švec, 2. st. 3. r.

100

1.

 

6

Pavel Tupec, 2. st. 3. r.

84

3.

losováno

7

Zdeněk Vráblík, 2. st. 2. r.

84

4.

losováno

Zástupci doktorského studia

č.

Kandidát

hlasů

pořadí

 

1.

Ing. Bohuslav Křena, 2.r.

122

1.

 

2.

Ing. Luděk Haša, 1.r.

35

2.

 

Volby do AS VUT

Volební obvod FIT-akademičtí pracovníci

Ve volebním obvodu FIT-akademičtí pracovníci byla účast voličů 82%, zákonem požadovaná účast je min. 15%, volby jsou tudíž platné. Odevzdáno bylo 23 platných hlasovacích lístků.

č.

jméno

hlasů

pořadí

1

Dr. Ing. Petr Hanáček

12

2.

2

Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc.

11

3.

3

Doc. Ing. František Zbořil, CSc.

21

1.

Volební obvod FIT-studenti

Ve volebním obvodu FIT-studenti byla účast účast 28,5%, zákonem požadovaná účast je min. 15%, volby jsou tudíž platné. Odevzdáno bylo 158 platných hlasovacích lístků.

č.

jméno

hlasů

pořadí

1

Jaroslav Švec, 2.st.3.r. VTI

71

1.

2

Ing. Vladimír Kutálek, 1.r. IT

61

2.

V Brně dne 7. ledna 2002

Volební komise pro volby do AS FIT a obvodní volební komise pro volby do AS VUT:

Ing. Petr Lampa, FIT, lampa@fit.vutbr.cz, předseda volební komise
Ing. Daniel Cvrček, FIT, cvrcek@fit.vutbr.cz
Jaroslav Švec, student VTI, xsvecj00@stud.fee.vutbr.cz
Pavel Tupec, student VTI, xtupec00@stud.fee.vutbr.cz

Počet přístupů: