Výsledky voleb do AS FIT 2004

Volby do akademického senátu FIT dne 19. října 2004 od 8:00 do 13:30 byly platné, volby se nebudou opakovat.

Voleb do akademického senátu FIT dne 19. října 2004 se zúčastnilo 506 z 1599 (31,6%) členů akademické obce FIT. Zákonem požadovaná účast je min. 30%, volby byly tedy platné již v prvním termínu. Odevzdáno bylo 501 platných hlasovacích lístků, 5 neplatných. Ustavující zasedání AS FIT se bude konat 2. listopadu 2004 od 13:00 v zasedací místnosti B053.

Zástupci akademických pracovníků (8)

Č.JménoHlasůPořadí
1Dr. Ing. Otto Fučík (UPSY)2083.
2Ing. Adam Herout (UPGM)9514.
3Ing. Vladimír Janoušek (UITS) 9911.
4Ing. Radek Kočí (UITS)1387.
5Ing. Bohuslav Křena (UITS) 2074.
6RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (UIFS) 9713.
7Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (UPGM) 9812.
8Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (UITS)4211.
9Ing. Petr Lampa (CVT) 1626.
10Ing. Petr Matoušek (UIFS) 1159.
11Doc. RNDr. Alexander Meduna, CSc. (UIFS) 2642.
12Ing. Petr Motlíček, Ph.D. (UPGM)4916.
13Ing. Richard Růžička, Ph.D. (UPSY)10110.
14Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (UPSY)7615.
15Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (UITS)1328.
16Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (UIFS)1875.

Zástupci bakalářského a magisterského studia (4)

Č.JménoHlasůPořadí
1Jan Filip, 1r. BIT1305.
2Jaroslav Kapoun, 2r. 2st. VTI1733.
3Jana Melicheríková, 2r. 2st. VTI2881.
4Zdeněk Letko, 3r. BIT2292.
5Michal Hejč, 3r. BIT1494.

Zástupce doktorského studia (1)

Č.JménoHlasůPořadí
1Ing. Vítězslav Beran, 2r. (UPGM)1491.
2Ing. Milan Holub, 1r. (UIFS)295.
3Ing. Tomáš Pečenka, 2r. (UPSY)504.
4Ing. Ivana Rudolfová, 1r. (UIFS)1042.
5Ing. Aleš Smrčka, 2r. (UITS)1013.

Nezvolení kandidáti se získaným počtem hlasů rovným alespoň polovině hlasů posledního zvoleného kandidáta ve skupině jsou dle uvedeného pořadí náhradníky pro případ, že by některý ze zvolených členů AS FIT v průběhu funkčního období odstoupil. V komoře akademických pracovníků jsou náhradníky kandidáti s počtem hlasů alespoň 66, tj. Ing. Petr Matoušek (9.), Ing. Richard Růžička, Ph.D. (10.), Ing. Vladimír Janoušek (11.), Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (12.), RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (13.), Ing. Adam Herout (14.) a Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (15.).

Ve studentské komoře je náhradníkem Jan Filip (5.) za zástupce bakalářského a magisterského studia, Ing. Ivana Rudolfová (2.) a Ing. Aleš Smrčka (3.) za zástupce doktorského studia.

V Brně dne 19. října 2004

Volební komise pro volby do AS FIT:
Ing. Petr Lampa, CVT FIT, lampa@fit.vutbr.cz, předseda volební komise
Doc. Ing. Jiří Kunovský, UITS FIT, kunovsky@fit.vutbr.cz
Světlana Herotová, studentka 3.r.BIT, xherot00@stud.fit.vutbr. cz
Vendula Hrubá, studentka 2.r.BIT, xhruba03@stud.fit.vutbr.cz

Počet přístupů: