Výsledky voleb do AS VUT 2008

Volební obvod FIT - akademičtí pracovníci

Voleb do Akademického senátu VUT se zúčastnilo 52 voličů z celkového počtu 67 voličů, což činí 77,6 %. Volby do AS VUT za volební obvod FIT VUT - akademičtí pracovníci jsou platné.

č. jméno hlasů pořadí
1 Doc. Dr. Ing. Jan Černocký, UPGM 28 2.
2 Dr. Ing. Otto Fučík, UPSY 15 3.
3 Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, UITS 41 1.
4 Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc., UITS 12 4.

Volební obvod FIT - studenti

Voleb do Akademického senátu VUT se zúčastnilo 347 voličů z celkového počtu 2654 voličů, což činí 13 %. Volby do AS VUT za volební obvod FIT VUT - studenti jsou platné.

č. jméno hlasů pořadí
1 Bc. Halfar Patrik, 1r. MIS 333 1.

V Brně dne 16. října 2008

Obvodní volební komise FIT pro volby do AS VUT:

Ing. Petr Lampa,
Ing. Václav Šimek,
Tomáš Volf