Uznání a ocenění

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Barotová Štěpánka
Drahanský Martin
Best Poster Award BIOSIG 2017
Jedná se o ocenění nejlepšího posteru na konferenci BIOSIG 2017 (Darmstadt, Německo, 20.-22.09.2017) za článek: BAROTOVÁ Štěpánka a DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Damage Localizer and Detector of Skin Diseases from Fingerprint Images. In: Proceedings of the 16th International Conference of the Biometrics Special Interest Group. Darmstadt: Springer Verlag, 2017, s. 267-274. ISBN 978-3-88579-664-0.
Sekanina Lukáš
Cena předsedkyně GAČR
Cena předsedkyně Grantové agentury České republiky 2017 za mimořádné výsledky při řešení projektu Pokročilé metody evolučního návrhu složitých číslicových obvodů. Na projektu se podíleli L. Sekanina, Z. Vašíček, M. Bidlo, R. Dobai, M. Drahošová, R. Hrbáček, V. Mrázek, D. Grochol, M. Wiglasz, M. Minařík.
Hrbáček Radek
Mrázek Vojtěch
Sekanina Lukáš
Vašíček Zdeněk
Cena za nejlepší interaktivní prezentaci na mezinárodní konferenci Design, Automation and Test in Europe (DATE) v Lausanne
Příspěvek s názvem "EvoApprox8b: Library of Approximate Adders and Multipliers for Circuit Design and Benchmarking of Approximation Methods" představil novou knihovnu aproximovaných sčítaček a násobiček, které je možné použít v nízkopříkonových obvodových architekturách např. pro deep learning nebo Internet of Things. DATE je jednou z největších a nejprestižnějších celosvětových akcí v oblasti automatizace návrhu výpočetních systémů. Na konferenci bylo zasláno 794 příspěvků (91 přijato jako interaktivní prezentace) a zúčastnilo se 1350 delegátů. 

Vaše IPv4 adresa: 54.90.207.75
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]