Uznání a ocenění

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Sekanina Lukáš
Cena Josefa Hlávky 2003 za výsledky dosažené ve výzkumné činnosti
Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.
Lukáš Roman
Cena rektora
Cena byla udělená za vynikající studijní výsledky a tvůrčí aktivity.
Černocký Jan
Cena rektora VUT za vynikající výsledky v pedagogické a vědecké práci
Sekanina Lukáš
Cena Siemens - cena za doktorskou disertační práci
Cena se uděluje studentům doktorského studia z institucí sdružených ve Fóru průmyslu a vysokých škol ČR za vynikající doktorskou práci.
Kutálek Vladimír
Mika Daniel
Cena Siemens - stipendijní podpora pro studenty doktorského studia
Cena Siemens - stipendijní podpora pro studenty doktorského studia Cena se uděluje studentům doktorského studia institucí sdružených ve Fóru průmyslu a vysokých škol ČR za dosavadní vynikající výsledky ve vědecké a výzkumné práci, dále pro podporu jejich studia a pedagogické činnosti.
Sekanina Lukáš
Cena za nejlepší prezentaci na konferenci Evolvable Systems: From Biology to Hardware ICES 2003
Ocenění bylo uděleno za výsledky výzkumné činnosti prezentované v článku: Sekanina, L.: Virtual Reconfigurable Circuits For Real-World Applications of Evolvable Hardware na konferenci Evolvable Systems: From Biology to Hardware, ICES 2003, Trondheim, Norsko
Sekanina Lukáš
Publikace Springer-Verlag Evolvable Components: From Theory to Hardware Implementations
 
Čech Vladimír
Novosad Petr
Španěl Michal
Umístění v sedmém ročníku studentské soutěže AFCEA o nejlepší práci v oblasti informačních a komunikačních systémů
Česká pobočka AFCEA (Armed Forces Communications & Electronics Association) vyhodnotila dne 24.11. 2003 výsledky sedmého ročníku studentské soutěže o nejlepší práci v oblasti informačních a komunikačních systémů. Mezi prvními pěti pracemi se umístily tři práce z Fakulty informačních technologií VUT v Brně.

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https