Uznání a ocenění

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Jaroš Jiří
Cena Prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající příspěvek
Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského
studia Počítačové architektury & Diagnostika PAD 2005 za prezentaci
problematiky řešené v rámci disertační práce na téma Evoluční návrh
optimálních komunikačních plánů pro multiprocesorové systémy na čipu.
Bidlo Michal
Cena Prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající příspěvěk
Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského
studia Počítačové architektury & diagnostika PAD 2005 za prezentaci
problematiky řešené v rámci disertační práce na téma Využití modelů
ontogeneze v evolučním návrhu číslicových obvodů.
Sekanina Lukáš
Cena rektora VUT v Brně
Cena rektora za vynikající výsledky v pedagogické a vědecké činnosti.
Drahanský Martin
Cena Siemens za disertační práci
Sekanina Lukáš
Cena Siemens za prestižní vědeckou publikaci
Cena udělana za monografii Evolvable Components (Natural Computing Series, Springer-Verlag, 2004)
Bidlo Michal
Sekanina Lukáš
Čestné uznání
Cena byla udělena za evoluční návrh libovolně velkých řadicích sítí v soutěži Human-Competitive Awards in Genetic and Evolutionary Computation, která se konala v rámci 2005 Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO-2005) ve Washington DC, USA.
Matějka Pavel
Druhé místo v soutěži o nejlepší poster
Druhé místo v soutěži o nejlepší poster na 6. letní škole European Masters in Language and Speech, Edinburgh, Skotsko, 11.-15.7.2005.
Sekanina Lukáš
EvoHOT - Cena za nejlepší článek
Ocenění bylo uděleno za výsledky výzkumné činnosti prezentované v článku Evolutionary Design of Gate-Level Polymorphic Digital Circuits na 2nd European Workshop on Evolutionary Computation in Hardware Optimisation, Lausanne, Switzerland 2005.
Drahanský Martin
Fraunhofer Patent Award za patent Verfahren und Vorrichtung zum Erfassen biometrischer Merkmale
Boháček Petr
Pazdera Jan
Řezníček Ivo
Umístění v studentské soutěži ACM 2006

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https