Uznání a ocenění

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Martinský Ondrej
ACM Student Research Competition 2007
V pátek 9. 11. 2007 proběhlo finále 5. ročníku soutěže ACM Student Research Competition 2007, organizované Czech ACM Chapter a sponzorované Microsoft Česká republika. Soutěž je určena pro studenty bakalářského a magisterského Programu českých a slovenských univerzit. Jednotlivci či kolektivy soutěží se svými pracemi z oblasti informatiky a informačních technologií.Práce Ondrej Martinsky: Recognition of Vehicle Number Plates skončila na
2.místě.
Kupčík Jan
Cena Josefa Hlávky 2007 za výsledky dosažené ve výzkumné činnosti
Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.
Bidlo Michal
Martínek Tomáš
Stareček Lukáš
Vašíček Zdeněk
Cena prof. Jana Hlavičky za vynikající výsledky v doktorském studiu
Cena byla udělena na česko-slovenském semináři doktorandů "Počítačové architektury a diagnostika 2007", který se konal ve dnech 17. - 19. 9. 2007 v Srní na Šumavě. Na semináři jsou posuzovány výzkumné činnosti doktorandů a je udělována "Cena prof. Jana Hlavičky za vynikající výsledky v doktorském studiu". Cena je udělována pro každý z ročníků doktorského studia. V letošním roce byla touto cenou oceněna činnost Z. Vašíčka (1. ročník) a M. Bidla (3. ročník) - oba byli ve svých ročnících hodnoceni jako nejlepší. Na 3. místě se ve 2. ročníku umístil L. Stareček a ve 3. ročníku byl na 2. místě T. Martínek. Všichni jmenovaní studenti doktorského studia jsou z ÚPSY.
Vašíček Zdeněk
Cena rektora
Cena byla udělená za diplomovou práci a vynikající studijní výsledky.
Dudka Vendula
Letko Zdeněk
Cena Zdeny Rábové
Cena se uděluje za vynikající studijní výsledky, za vynikající tvůrčí aktivity nebo za jiné vynikající aktivity mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Cena obsahuje: diplom označený jako "Cena Zdeny Rábové", obsahující jméno studenta/studentky a oblast aktivity, za níž byla cena udělena, mimořádné stipendium ve výši 15.000 Kč, zveřejnění na internetové stránce fakulty. 
Dvořák Václav
Jaroš Jiří
Ohlídal Miloš
Čestné uznání
Čestné uznání bylo uděleno za evoluční návrh plánů kolektivních komunikací v soutěži The 2007 "HUMIES" (Human-Competitive results produced by genetic and evolutionary computation),  která se konala v rámci 2007 Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO-2007) v Londýně.
Drahanský Martin
Čestné uznání
Best Paper Award of the INI-GraphicsNet 2007, Čestné uznání za článek "Liveness Detection based on Fine Movements of the Fingertip Surface".
Koriťák Jan
Košař Vlastimil
Lengál Ondřej
GE Foundation Scholar-Leaders Program in the Czech Republic
Stipendium pro 15 vynikajících studentů z druhých ročníků z pěti vybraných českých vysokých škol (ČVUT v Praze, ČZU v Praze, Masarykova univerzita v Brně, VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně) v oborech ekonomie, management, inženýrství a technologie. V roce 2007 se konal třetí ročník stipendijního programu pro Českou republiku (GE Foundation, nadace společnosti General Electric). Stipendia jsou spojena s finanční odměnou. Administruje nezisková organizace Institute of International Education (IIE) - http://www.iie.hu/ge_cz.html.
Hruška Tomáš
Ocenění Cisco Akademie na FIT u příležitosti 10 let programu NetAcad
V rámci 10. výročí NetAcad byly v České republice oceněny školy, které stály u jejího zrodu či se významně podílely na inovacích programu v průběhu jeho trvání. Z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Dany Kuchtové převzaly svá ocenění za přínos k rozvoji NetAcad zástupci sdružení CESNET spolu s ČVUT v Praze jako první akademie na území České republiky, dále Fakulta informačních technologií VUT v Brně a Střední škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové.
Další informace o programu NetAcad na FIT na www.fit.vutbr.cz/CNA.
Honzík Jan M.
Pamětní medaile VUT v Brně (zlatá medaile)
Medaile byla udělená za zásluhy o rozvoj vysokého školství a vzdělávání.
Tobola Jiří
Soutěž Diplomka roku 2007
Soutěž o nejlepší diplomové práce v oblasti Software Engineering a Computer Science je projekt zaměřený na podporu technického vysokého školství a motivace studentů k věnování většího úsilí do studia následně uplatnitelného v praxi. Nezapomínáme přitom ani na školitele, kteří nemalou měrou přispívají k výchově nových talentovaných odborníků. Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Praze v Betlémské kapli slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a předání cen. Speciální ceny společnosti Profinit získal Ing. Jiří Tobola za svoji práci "Platforma pro rychlý rozvoj síťových zařízení", jejíž vedoucím byl Ing. Jan Kořenek. Více zde: http://www.it-diplomkaroku.cz/index2.php?cl=4 .
Kobierský Petr
Málek Tomáš
Puš Viktor
Stipendia firmy Honeywell
Stipendijní podpora firmy Honeywell http://www.honeywell.com pro studenty bakalářského a magisterského studia. Stipendia jsou spojena s finanční odměnou. 
Kotásek Zdeněk
Uznání od EUROMICRO za organizaci specielní sekce na DSD 2007
Uznání od EUROMICRO (The European Organisation for Information Technology and Microelectronics) za organizaci specielní sekce "Fault Tolerance in Digital Systems Design" na 10. EUROMICRO Conference on Digital Systems Design DSD 2007,

Lübeck, Německo 

Šturala Aleš
1. místo v českém a slovenském finále soutěže Imagine Cup 2007
1. místo - Projekt Silent Books, tým studentů z Vysokého učení technického v Brně. Projekt Silent Books má za cíl neslyšícím osobám poskytnout informace ve znakové řeči. První jazyk, který se naučí je právě znaková řeč. Námi používaný jazyk jako například čeština je pro ně jazyk umělý, tito lidé nemůžou kvůli svému postižení tímto jazykem komunikovat, slova jsou pro ně pouze posloupnost znaků, jejichž zvukovou podobu na rozdíl od zdravých lidí neznají, což je dosti podstatný problém, pokud se neslyšící lidé učí český nebo jiný mluvený jazyk. Více v tiskové zprávě
http://www.microsoft.com/cze/presspass/msg/20070504_news2.mspx  .
Martinský Ondrej
1. místo v soutěži Diplomová práce roku v oboru informatika
Soutěž Diplomová práce roku v oboru informatika je projektem zaměřeným na podporu vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních technologií v České republice, který si klade za cíl umožnit nadaným studentům lépe vyniknout a získat tak lepší uplatnění v praxi.

Ondrej Martinský se se svou prací zaměřenou na rozpoznávání SPZ vozidel  dostal nejprve do užšího šestičlenného finále. Jeho práce zde byla jedinou bakalářskou prací, všechny ostatní práce byly práce diplomové. Finálové kolo a vyhlášení vítězů pak proběhlo 19. 10. 2007 na FEL ČVUT v Praze a Ondrej Martinský nakonec v tomto finálovém klání zvítězil. Vedoucím vítězné práce byl doc. Ing. František Zbořil, CSc. Více na: http://www.diplomovaprace.cz/

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https