Uznání a ocenění

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Sekanina Lukáš
Šimek Václav
Žaloudek Luděk
Best Paper Award - Future Computing 2009
 
Sekanina Lukáš
Vašíček Zdeněk
Best paper award - MEMICS 2009
Ocenění příspěvku "Efficient Hardware Accelerator for Symbolic Regression Problems" na workshopu MEMICS 2009 autorů Zdeňka Vašíčka a Lukáše Sekaniny.
Mikušek Petr
Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu
Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika, PAD 2009, Soláň, okr. Vsetín za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 2. ročník) - školitel prof. Dvořák.
Puš Viktor
Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu
Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika, PAD 2009, Soláň, okr. Vsetín za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 1. ročník) - školitel prof. Dvořák.
 
Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu
Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika, PAD 2009, Soláň, okr. Vsetín za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 2. ročník) - školitel prof. Dvořák.
Slaný Karel
Cena rektora
Cena byla udělena za vynikající výsledky ve vědecké přípravě a vědecké práci absolventům doktorského studia.
Soľanka Lukáš
Cena rektora
Cena byla udělena za vynikající výsledky v magisterském studiu a tomu odpovídající výzkumné činnosti. 
Bidlo Michal
Cena Siemens - cena za doktorskou disertační práci
Cena se uděluje studentům doktorského studia z institucí sdružených ve Fóru průmyslu a vysokých škol ČR za vynikající doktorskou práci.
Lengál Ondřej
Šimková Marcela
Cena Zdeny Rábové
Cena se uděluje za vynikající studijní výsledky, za vynikající tvůrčí aktivity nebo za jiné vynikající aktivity mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Cena obsahuje: diplom označený jako "Cena Zdeny Rábové", obsahující jméno studenta/studentky a oblast aktivity, za níž byla cena udělena, mimořádné stipendium ve výši 15.000 Kč, zveřejnění na internetové stránce fakulty. 
Pospíchal Petr
Diplomová práce roku
1. místo v kategorii Cloud computing, virtualizace, integrovaná prostředí a nástroje pro vývojáře, mobilní aplikace, operační systémy, matematické úlohy a algoritmy
Vavruša Marek
Vítek Vojtěch
GE Foundation Scholar-Leaders Program in the Czech Republic
Stipendium pro 15 vynikajících studentů z druhých ročníků z pěti vybraných českých vysokých škol (ČVUT v Praze, ČZU v Praze, Masarykova univerzita v Brně, VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně) v oborech ekonomie, management, inženýrství a technologie. V roce 2009 se konal pátý ročník stipendijního programu pro Českou republiku (GE Foundation, nadace společnosti General Electric). Stipendia jsou spojena s finanční odměnou. Administruje nezisková organizace Institute of International Education (IIE) - http://www.iie.hu/ge_cz.html.
Danko Martin
Networking Academy Games 2009 International
1. místo v mezinárodní soutěži Networking Academy Games 2009 ve  kategorii UNI. Další informace na novinky.cz.
Gajda Zbyšek
Ocenění za výborné výsledky v doktorském studiu, PAD 2009
Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika, PAD 2009, Soláň, okr. Vsetín za výborné výsledky v doktorském studiu  - školitel doc. Sekanina.
Češka Milan
Pamětní medaile VUT v Brně (stříbrná medaile)
Medaile byla udělená za zásluhy o rozvoj vysokého školství a vzdělávání.
Hruška Tomáš
Pamětní medaile VUT v Brně (zlatá medaile)
Medaile byla udělená za zásluhy o rozvoj vysokého školství a vzdělávání.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https