Uznání a ocenění

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Zachariášová Marcela
Brno Ph.D. talent
Soutěž Brno Ph.D. talent nabízí doktorským studentům možnost získat na dobu prvních tří let studia finanční příspěvek ve výši 10 tisíc Kč měsíčně.Finanční příspěvek je každoročně udělován v otevřené meziuniverzitní soutěži 20 novým doktorandům.

Vyhodnocení soutěže probíhá na základě dosavadních výsledků a mimořádných aktivit uchazeče dokládaných především odborným životopisem. Při odborném hodnocení je rovněž přihlíženo ke kvalitě a inovativnosti předloženého vědeckého projektu a zázemí uchazeče pro jeho řešení.
Bartoš Václav
Cena Josefa Hlávky
Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky
  1. Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.
  2. O udělení Ceny rozhoduje správní rada Nadání na návrh rektorů českých vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha.
  3. Cena je spojena s předáním nadačního příspěvku ve výši 25 000,- Kč pro každého nositele.
  4. Návrh na udělení Ceny Josefa Hlávky zasílají správní radě Nadání rektoři českých vysokých škol pražských, a to z každé fakulty podle schválených pravidel ne více než jednoho kandidáta. Rektor Vysokého učení technického v Brně a předseda Akademie věd ČR navrhují kandidátů pět. Termín zaslání návrhů je do 31.7.2011.
  5. Cena Josefa Hlávky je zpravidla předávána před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.
Vašíček Zdeněk
Cena Josepha Fouriera za počítačove vědy
Společnost BULL a Francouzské velvyslanectví v České republice se rozhodly zavést vědecké ceny, jimiž odmění české studenty doktorského studia za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky. Tyto ceny se vztahují na veškerá hlediska této tematické oblasti.

Společnost BULL udělí uchazečům, kteří se umístí na prvních třech místech, částku ve výši 50, 30 a 20 000 Kč. První dva vítězi navíc obdrží od Francouzského velvyslanectví stipendium na měsíční výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.

V soutěži zvítězil Ing. Zdeněk Vašíček.

Košař Vlastimil
Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu
Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika, PAD 2011, Stará Lesná, za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 1. ročník) - školitel ing. Jan Kořenek, PhD.
 
Cena prof. Ing. Jána Hlavičku, DrSc. za vynikajúce výsledky treťom ročníku doktorandského štúdia
Cena byla udělena na akci Česko-Slovenský seminár pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & diagnostika, PAD 2011, Stará Lesná, Slovensko, za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 3. ročník) - školitel prof. Dvořák.
Puš Viktor
Cena prof. Ing. Jána Hlavičku, DrSc. za vynikajúce výsledky v treťom ročníku doktorandského štúdia
Cena byla udělena na akci Česko-Slovenský seminár pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & diagnostika, PAD 2011, Stará Lesná, Slovensko, za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 3. ročník) - školitel prof. Dvořák.
Puš Viktor
Cena Rektora VUT v Brně
Cena Rektora VUT v Brně za vynikající výsledky věděcké práce a reprezentaci VUT v Brně v tuzemsku i zahraničí, 2011.
Čecho Jaroslav
Drahošová Michaela
Cena Zdeny Rábové
Cena se uděluje za vynikající studijní výsledky, za vynikající tvůrčí aktivity nebo za jiné vynikající aktivity mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Cena obsahuje: diplom označený jako "Cena Zdeny Rábové", obsahující jméno studenta/studentky a oblast aktivity, za níž byla cena udělena, mimořádné stipendium ve výši 15.000 Kč, zveřejnění na internetové stránce fakulty. 
Zachariášová Marcela
Diplomová práce roku
1. místo v kategorii Informační bezpečnost, standardy řízení vývoje systémů a mezioborové přístupy
Dolíhal Luděk
Hruška Tomáš
ICCGI 2011: Ocenění nejlepšího příspěvku
International Academy, Research and Industry Association (IARIA) for the paper: Porting of C library, Testing of Generated Compiler, in ICCGI 2011 Conference
Švéda Miroslav
Vrba Radimír
ICONS 2011: Ocenění nejlepšího příspěvku
After reviewing the papers presented in the conference ICONS 2011, your paper "A Cyber-Physical System Design Approach" has been awarded as one of the top papers. Thank you, Cosmin
Švéda Miroslav
Ocenění srbského Ministerstva školství a vědy
Ocenění účasti při mezinárodní evaluaci výzkumných grantů.
Eysselt Miloš
Pamětní medaile VUT v Brně (stříbrná medaile)
Medaile byla udělená za zásluhy o rozvoj vysokého školství a vzdělávání.
Jozefov David
Kajan Rudolf
Wilczák Martin
Zachariáš Michal
Tretie miesto v súťaži ImagineCup 2011
Študentský tím WickedTeam reprezentujúci FIT VUT s hrou Firefighters: Whatever It Takes! sa na svetovom finále súťaže ImagineCup 2011 umiestnil na treťom mieste v kategórii Game Design.
Micenková Barbora
Výhra v soutěži ACM SPY
Práce Ing. Barbory Micenkové na téma "Verification of Authenticity of Stamps in Documents" vedená doc. Ing. Adamem Heroutem, Ph.D zvítězila ve studentské soutěži ACM SPY 2011 (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year).
Babinec Adam
Herman David
Najvárek Jan
Ondráček Tomáš
1. místo v soutěži Robotour 2011 (Vídeň)
Cílem soutěže Robotour je podpořit vývoj robotů schopných dopravit náklad, a to zcela autonomně. Na rozdíl od předchozích ročníků této soutěže roboti museli tuto úlohu splnit pouze s pomocí OSM mapy a koordinátů cíle. Robot, který  úspěšně zvládne tuto úlohu, by měl být schopný navigace v jakémkoliv jiném parkovém prostředí s odpovídající mapou.
Sekanina Lukáš
Vašíček Zdeněk
2. místo v soutěži Humies 2011 (GECCO, Dublin, Irsko)
V rámci Humies (Human Competitive Awards in Genetic and Evolutionary Computation) soutěží řešení automaticky vygenerovaná pomocí evolučního algoritmu, která byla již publikována před konáním soutěže. Cena udělena za evoluční návrh a optimalizaci kombinačních obvodů. Podrobnosti uvádí tisková zpráva VUT.
Šimurda Pavel
4. místo v soutěži ACM SPY
Práce Bc. Pavla Šimurdy na téma "Barcode localization in image" vedená doc. Ing. Adamem Heroutem, Ph.D získala 4. místo ve studentské soutěži ACM SPY 2011 (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year).

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https