Uznání a ocenění

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Dobai Roland
Sekanina Lukáš
AHS 2013 Best Paper Award
2013 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems
Torino, Italy
AHS 2013 Best Paper Award for the paper on "Image Filter Evolution on the Xilinx Zynq Platform"

Roland Dobai and Lukas Sekanina
Brno University of Technology, IT4Innovation Centre of Excellence
Iosif Radu
Rogalewicz Adam
Šimáček Jiří
CADE-24: Best Paper Award
Článek "The tree width of separation logic with recursive definitions" autorů Radu Iosifa, Adama Rogalewicze a Jiřího šimáčka uzavřel problém otevřený od roku 2004 a vyhrál ocenění za nejlepší článek konference CADE-24.
Dubská Markéta
Cena Josefa Hlávky
Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky
Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.
Cena Josefa Hlávky je zpravidla předávána před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.
http://http://www.hlavkovanadace.cz/cinnost_2013.php
Honzík Jan M.
Cena města Brna pro rok 2013
Cena města Brna pro rok 2013 byla udělena v oblasti technické vědy prof. Ing. Janu Maxmiliánu Honzíkovi, CSc. Ocenění mu náleží za jeho dlouholeté aktivní působení v oblasti vysokého školství, mimo jiné i v oblasti zavádění jednotného evropského kreditního systému na základě Boloňského procesu.
Matoušek Jiří
Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu
Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika, PAD 2013, Teplá, za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 2. ročník) - školitel ing. Jan Kořenek, PhD.
Zemek Petr
Cena rektora VUT v Brně
Cena rektora VUT v Brně za vynikající výsledky ve vědecké práci.
Hrbáček Radek
Cena rektora VUT v Brně
Cena rektora VUT v Brně za špičkové výsledky v magisterském studiu a výsledky ve vědecké práci.
Karmazín Jaromír
Cena rektora VUT v Brně
Cena rektora VUT v Brně za vynikající studijní výsledky a vzorně zpracovanou a obhájenou bakalářskou práci.
Kekely Lukáš
Sumbalová Lenka
Cena Zdeny Rábové
Cena se uděluje za vynikající studijní výsledky, za vynikající tvůrčí aktivity nebo za jiné vynikající aktivity mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Cena obsahuje: diplom označený jako "Cena Zdeny Rábové", obsahující jméno studenta/studentky a oblast aktivity, za níž byla cena udělena, mimořádné stipendium ve výši 15.000 Kč, zveřejnění na internetové stránce fakulty. 
Kekely Lukáš
Druhé místo v soutěži ACM SPY
Práce Lukáša Kekelyho na téma "Hardwarová akcelerace aplikací pro monitorování a bezpečnost vysokorychlostních sítí" vedená Ing. Janem Kořenkem, Ph.D. se umístila na druhém místě ve studentské soutěži ACM SPY 2013 (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year).
Abdulla Parosh A.
Haziza Frédéric
Holík Lukáš
Jonsson Bengt
Rezine Ahmed
EASST Best paper award at ETAPS'2013
EASST Best paper award at ETAPS'2013

The paper "An Integrated Specification and Verification Technique for Highly Concurrent Data Structures" by Parosh Aziz Abdulla, Frederic Haziza, Lukas Holik, Bengt Jonsson, and Ahmed Rezine, received the EASST Best paper award at ETAPS'2013.

ETAPS (The European Joint Conferences on Theory and Practice of Software) is the primary European forum for academic and industrial researchers working on topics relating to Software Science. ETAPS is a confederation of six main annual conferences (CC, ESOP, FASE, FOSSACS, POST and TACAS), with a total number of more than 500 submissions each year, accompanied by satellite workshops and other events.
Mészáros István
ICT Diplomová práce roku 2013 - Cloud služby a Datacenter Managed Services
1. místo v kategorii Cloud služby a Datacenter Managed Services za práci s názvem "Cooperative Distributed Data Backup System"
Hrbáček Radek
ICT Diplomová práce roku 2013 - Podnikové informační systémy, ostatní IT práce
1. místo v kategorii Podnikové informační systémy, ostatní IT práce za práci s názvem "Koevoluční algoritmus v FPGA"
Kekely Lukáš
ICT Diplomová práce roku 2013 - Řešení pro firemní mobilitu a bezpečnost
1. místo v kategorii Řešení pro firemní mobilitu a bezpečnost za práci s názvem "Hardwarová akcelerace aplikací pro monitorování a bezpečnost vysokorychlostních sítí"
Herout Adam
Janko Roman
Jašek Roman
Kajan Rudolf
Kučera Petr
Matula Tomáš
Milet Tomáš
Szentandrási István
Zachariáš Michal
Imagine Cup

Tým studentů FITu Wicked Games (Michal Zachariáš, István Szentandrási, Rudolf Kajan, Tomáš Milet, mentor: doc. Adam Herout) zvítězil v národním kole soutěže Imagine Cup s počítačovou hrou reSound využívající rozšířenou realitu. Vybojovali tak postup do světového finále 8. 7. - 12. 7. 2013 v Petrohradu. Informace o projektu reSound je možné průběžně sledovat na facebooku: http://www.facebook.com/Project.reSound.

V kategorii World Citizenship zvítězil další tým FITu: Book Keepers (Roman Jašek, Roman Janko, Petr Kučera, Tomáš Matula, mentor: doc. Adam Herout). Jejich projekt BookCaching usiluje o propagaci čtení starých dobrých papírových knih pomocí prvků gamifikace a spolupracuje s existujícími servery knihotoc.cz a bookcrossing.com.

 
Nejlepší spolupráce roku
Výzkumná skupina Speech@FIT a firma Phonexia obdržely zvláštní cenu Czech ICT Alliance pro projekty z oblasti informačních a komunikačních technologií v soutěži Nejlepší spolupráce roku.
 
Nejlepší studentský článek DCNET 2013
Cenu za nejlepší studentský článek DCNET 2013 s názvem "A New Approach for Detection of Host Identity in IPv6 Networks" dostali Libor Polčák, Martin Holkovič a Petr Matoušek.
 
Nejlepší studentský článek na DCNET 2013
Cenu za nejlepší studentský článek s názvem  "A New Approach for Detection of Host Identity in IPv6 Networks" na konferenci DCNET 2013 v Reykjavíku dostali studenti Ing. Libor Polčák a Bc. Martin Holkovič.
Kotásek Zdeněk
Pamětní medaile VUT v Brně (stříbrná medaile)
Medaile byla udělená za dlouholeté pedagogické, výzkumné a organizační působení na FIT a Ústavu informatiky a výpočetní techniky bývalé Fakulty elektrotechniky VUT v Brně
Dittrich Petr
Chudý Peter
Rydlo Karol
Vlk Jan
Pamětní medaile VUT v Brně (stříbrná medaile)
Medaile byla udělená týmu Aero Works (vedený Ing. Peterem Chudým, Ph.D., MBA, Mgr. Karol Rydlo, Ing. Petr Dittrich, Ing. Jan Vlk)  za vynikající výsledky v projektu Chytrý autopilot" vzniklé na základě úspěšné spolupráce univerzity s průmyslem a příkladnou reprezentaci fakulty a univerzity při jejich prezentacích.
Švéda Miroslav
Senior Program Committee Membership Diploma
Prof. Miroslav Švéda byl ustanoven členem Senior Program Committee of the Fifteen International Conference on Enterprise Information Systems -- ICEIS 2013, Angers Loire Valley, France, 4.-7. července 2013. Dokumentováno přiloženým diplomem. Joaquim Filipe, Conference Co-Chair of ICEIS 2013.
Dudka Kamil
Müller Petr
Peringer Petr
Vojnar Tomáš
Vítězství ve třech kategoriích mezinárodní soutěže ve verifikaci programů SV-COMP'13
Nástroj Predator zvítězil ve třech kategoriích mezinárodní soutěže ve verifikaci programů SV-COMP'13 spojené s prestižní konferencí TACAS'13. Konkrétně se jednalo o kategorie MemorySafety, HeapManipulation a FeatureChecks (zahrnující např. části kódu ovladačů OS Linux).

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https