Uznání a ocenění

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Kekely Lukáš
ABB University Award 2015
Soutěž o nejlepší technickou práci
2. místo v kategorii o nejlepší technicky zaměřenou diplomovou nebo disertační práci za rozpracovanou práci na téma "Softwarově řízené monitorování síťového provozu"
Vašíček Zdeněk
Best paper award - EuroGP 2015
Článek Zdeňka Vašíčka z výzkumné skupiny EHW@FIT Cartesian GP in Optimization of Combinational Circuits with Hundreds of Inputs and Thousands of Gates představený v rámci špičkové konference zaměřené na genetické programování, které se tradičně účastní odborníci z celé Evropy, EuroGP 2015, byl jako jeden ze čtyř článků nominován a následně oceněn cenou Best paper Award.
Mrázek Vojtěch
Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu
Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & diagnostika (PAD) 2015, Zlín, za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 1. ročník) - školitel prof. Ing. Lukáš Sekanina, PhD.
Veselý Karel
Cena rektora VUT v Brně
Cena rektora VUT v Brně za vynikající výsledky ve vědecké práci.
Turoňová Lenka
Cena rektora VUT v Brně
Cena rektora VUT v Brně za špičkové výsledky v magisterském studiu a výsledky ve vědecké práci.
Havlena Vojtěch
Cena Rektora VUT v Brně
Cena rektora VUT v Brně za vynikající studijní výsledky a vzorně zpracovanou a obhájenou bakalářskou práci.
Kučera Jan
Turoňová Lenka
Cena Zdeny Rábové
Cena se uděluje za vynikající studijní výsledky, za vynikající tvůrčí aktivity nebo za jiné vynikající aktivity mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Cena obsahuje: diplom označený jako "Cena Zdeny Rábové", obsahující jméno studenta/studentky a oblast aktivity, za níž byla cena udělena, mimořádné stipendium ve výši 15.000 Kč, zveřejnění na internetové stránce fakulty.
Babinec Adam
Druhé místo v soutěži ACM SPY
Diplomová práce Adama Babince na téma "Monitorování dopravy z leteckých videí" vedená Ing. Jaroslavem Rozmanem, Ph.D., se umístila na druhém místě ve studentské soutěži ACM SPY 2015 (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year).
Caldarola Leo
Cuda Davide
Dondero Marco
Ficara Domenico
Choukir Amine
Muccifora Roberto
Polčák Libor
Trifilo Antonio
Nejlepší článek DCNET 2015
Cenu za nejlepší článek DCNET 2015 s názvem "Towards a Real Application-aware Network" dostali Leo Caldarola, Amine Choukir, Davide Cuda, Marco Dondero, Domenico Ficara, Roberto Muccifora, Libor Polčák a Antonio Trifilo.
Beran Vítězslav
Jaroš Jiří
Křivka Zbyněk
Rogalewicz Adam
Szőke Igor
Vašíček Zdeněk
Pamětní medaile FIT VUT v Brně (bronzová medaile)
Bronzová medaile Fakulty informačních technologií VUT v Brně je udělována děkanem fakulty za výborné pracovní výsledky a plnění úkolů na ústavu, výrazné vědecké výsledky a propagaci fakulty apod.
Drahanský Martin
Chudý Peter
Jandová Marie
Kapplerová Eva
Lampa Petr
Linhart Miroslav
Pamětní medaile FIT VUT v Brně (stříbrná medaile)
Stříbrná medaile Fakulty informačních technologií VUT v Brně je udělována děkanem fakulty za dlouhodobé nadstandardní pracovní výsledky.
Kapplerová Eva
Pamětní medaile VUT v Brně

Dlouholeté vynikající pracovní výsledky a výrazný přínos pro rozvoj fakulty - Eva Kapplerová pracuje na VUT v Brně nepřetržitě v nejrůznějších funkcích od roku 1966. V příštím roce to bude 50 let.

Na Katedře samočinných počítačů působila jako tajemnice a měla výrazný přínos pro rozvoj FIT jako asistentka tajemníka.

Linhart Miroslav
Pamětní medaile VUT v Brně

Doc. Ing. Miroslav Linhart, CSc. začal pracovat na Katedře počítačů na FE VUT v Brně v r. 1965. Vyučoval předměty zaměřené na technické vybavení počítačů. Podílel se na řešení a vedl řešení projektů, na nichž pracovníci katedry pracovali. Výrazně se tak zapsal do aktivit, které souvisejí s výukou a výzkumem v oblasti informačních technologií na VUT v Brně.

Hanáček Petr
Pamětní medaile VUT v Brně (stříbrná medaile)

Dlouholeté mimořádné aktivity a zásluhy v oblasti zvyšování pedagogické a vědecko-výzkumné úrovně a prestiže.

Několikaletá činnost ve funkci předsedy Akademického senátu VUT v Brně.

Babinec Adam
Drahanský Martin
Hájek Josef
Luža Radim
Marvan Aleš
Novotný Tomáš
Orság Filip
Trhoň Adam
Váňa Jan
Pamětní medaile VUT v Brně (stříbrná medaile) týmu STRaDe

Medaile byla udělená týmu STRaDe vedenému Doc. Ing., Dipl.-Ing. Martinem Drahanským, Ph.D. za vynikající výsledky, které jsou příkladem úspěšné vývojově-výzkumné práce a výrazným způsobem přispívají k medializaci a propagaci naší univerzity.

Složení týmu: Ing. Adam Babinec, Ing. Josef Hájek, Ing. Radim Luža, Ing. Aleš Marvan, Ing. Tomáš Novotný, Ing. Filip Orság, Ph.D., Ing. Adam Trhoň a Ing. Jan Váňa.

Zbořil František V.
Pamětní medaile VUT v Brně (zlatá medaile)

Celoživotní vynikající výsledky v  pedagogické a vědecko-výzkumné oblasti. Významné aktivity pro VUT v Brně (5 roků předseda chmelového štábu VUT, 9 roků člen AS VUT, z toho 6 roků jeho předseda). Velké zásluhy na zřízení FIT, zavedení a garantování úspěšného oboru Inteligentní systémy v magisterském studijním programu.

Drahanský Martin
Zlatá medaile Mezinárodního strojírenského veletrhu 2015
Jedná se o Zlatou medaili v kategorii automatizační, měřicí a řídicí techniky, senzoriky a robotiky na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2015 v Brně za týmový výsledek skupiny STRaDe - Robot pro hledání osob v závalech a lavinách.
Sekanina Lukáš
Vašíček Zdeněk
Zlatá medaile v soutěži Human competitive awards in genetic and evolutionary computation (Humies)
Dr. Zdeněk Vašíček a prof. Lukáš Sekanina z Fakulty informačních technologií VUT v Brně získali 15. července 2015 zlatou medaili v soutěži Human competitive awards in genetic and evolutionary computation (Humies), která se již podvanácté konala v rámci konference Genetic and Evolutionary Computation COnference (GECCO), letos ve španělském Madridu. GECCO je nejvýznamnější světovou akcí v oblasti genetických algoritmů a genetického programování, které se letos zúčastnilo 500 vědců z celého světa. Ocenění získali za metodu aproximace elektronických obvodů, která využívá genetické programování a která byla publikována v červnovém čísle časopisu IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Publikovat v tomto prestižním časopise se dr. Vašíčkovi a prof. Sekaninovi podařilo jako vůbec prvním autorům z České republiky.

O soutěži: http://www.genetic-programming.org/hc2015/cfe2015.php.

Vaše IPv4 adresa: 54.167.95.51
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]