Uznání a ocenění

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Kula Michal
Best Presentation Award (ICSIP 2016)
Příspěvek Ing. Michala Kuly New Non-Separable Lifting Scheme for Images prezentovaný v rámci konference 2016 IEEE International Conference on Signal and Image Processing, která se konala v srpnu v Pekingu, byl oceněn cenou Best Presentation Award.
Zeinali Hossein
Best Student Paper Award - 2016 Odyssey Conference
Hossein Zeinali získal cenu Best Student Paper Award, sponzorovanou firmou Cirrus Logic na konferenci Odyssey 2016 za článek:ZEINALI Hossein, BURGET Lukáš, SAMETI Hossein, GLEMBEK Ondřej a PLCHOT Oldřich. Deep Neural Networks and Hidden Markov Models in i-vector-based Text-Dependent Speaker Verification. In: Proceedings of Odyssey 2016, The Speaker and Language Recognition Workshop. Bilbao: International Speech Communication Association, 2016, s. 24-30. ISSN 2312-2846.
Lengál Ondřej
Cena Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2015
Plchot Oldřich
Cena Josefa Hlávky
Ing. Oldřich Plchot z Ústavu počítačové grafiky a multimédií FIT (skupina BUT Speech@FIT) získal Cenu Josefa Hlávky udělovanou nadací "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových". Olda převzal cenu na slavnostním udělování konaném 16. 11. 2016 na zámku v Lužanech u Přeštic. "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" je nejstarší českou vědeckou a uměleckou nadací, v roce 1904 ji založil Josef Hlávka (1831 - 1908) - přední český architekt, stavitel a filantrop. Cena Josefa Hlávky je udělována nejlepším studentům a absolventům pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladým talentovaným pracovníkům Akademie věd České republiky.
Černocký Jan
Cena Rektora - Stříbrná medaile VUT
22. listopadu 2016 byla docentu Janu Černockému udělena Cena rektora - Stříbrná medaile VUT za dlouhodobý přínos k vědecko-výzkumnému rozvoji VUT a za vedení světově uznávané výzkumné skupiny zpracování řeči na Fakultě informačních technologií.
Černocký Jan
Cena TA ČR 2016
CENA TA ČR 2016 v kategorii UŽITEČNOST ŘEŠENÍ byla udělena čtyřem výzkumným týmům, které se podílely na řešení projektu s názvem: Technologie zpracování řeči pro efektivní komunikaci člověk-počítač. Hlavní řešitel projektu: FIT VUT v Brně, další účastníci: Phonexia s.r.o., Lingea s.r.o. a OptimSys s.r.o. Za FIT VUT v Brně se na projektu podílel: J. Černocký, M. Karafiát, I. Szöke, J. Žižka, M. Hannemann, H. Heřmanský, L. Ondel.
Havlena Vojtěch
Žmolíková Kateřina
Cena Zdeny Rábové
Cena se uděluje za vynikající studijní výsledky, za vynikající tvůrčí aktivity nebo za jiné vynikající aktivity mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Cena obsahuje: diplom označený jako "Cena Zdeny Rábové", obsahující jméno studenta/studentky a oblast aktivity, za níž byla cena udělena, mimořádné stipendium ve výši 15.000 Kč, zveřejnění na internetové stránce fakulty.
 
IJCCI-ECTA 2016 Best Paper Award
8th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI), Evolutionary Computation Theory and Applications (ECTA) 2016, Porto, Portugal.

Web konference: http://www.ecta.ijcci.org/

Ocenění "nejlepší článek ECTA 2016" uděleno za příspěvek "Evolution of Generic Square Calculations in Cellular Automata".

Autor: Michal Bidlo
Vysoké učení technické v Brně, FIT, Centrum excelence IT4Innovations
Bidlo Michal
IJCCI-ECTA 2016 Best Paper Award
8th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI), Evolutionary Computation Theory and Applications (ECTA) 2016, Porto, Portugal.

Web konference: http://www.ecta.ijcci.org/

Ocenění "nejlepší článek ECTA 2016" uděleno za příspěvek "Evolution of Generic Square Calculations in Cellular Automata".

Autor: Michal Bidlo
Vysoké učení technické v Brně, FIT, Centrum excelence IT4Innovations
Grégr Matěj
Instructor Curriculum Specialist Award - CCNP
A result of impressive accomplishments and contributions to the Cisco Networking Academy program.
Zendulka Jaroslav
Pamětní medaile FIT VUT v Brně (zlatá medaile)
Akademický senát Fakulty informačních technologií VUT v Brně udělil Zlatou medaili Fakulty informačních technologií VUT v Brně jako ocenění výrazného přínosu k rozvoji fakulty a celého VUT v Brně během funkčního období děkana v letech 2008 - 2012 a 2012 - 2016. 
Bouša Zdeněk
Pamětní medaile FIT VUT v Brně (zlatá medaile)
Akademický senát Fakulty informačních technologií VUT v Brně udělil Zlatou medaili Fakulty informačních technologií VUT v Brně jako ocenění výrazného přínosu k rozvoji fakulty a celého VUT v Brně během funkčního období tajemníka fakulty
 
PRACE Summer of HPC 2016 HPC Ambassador Award
HPC Ambassador Award je ocenění udělované organizací PRACE za nejlepší studentský projekt v rámci stáží Summer of HPC. Odborná komise zde hodnotí nadšení a motivaci každého studenta, kvalitu vypracování daného projektu, dosažené výsledky a schopnost je prezentovat široké veřejnosti. 
Bidlo Michal
Stříbrná medaile v soutěži Human competitive awards in genetic and evolutionary computation (Humies)
Dr. Michal Bidlo z Fakulty informačních technologií VUT v Brně získal 24. července 2016 stříbrnou medaili ve třináctém ročníku mezinárodní soutěže Human Competitive Awards in Genetic and Evolutionary Computation (Humies), která se již tradičně konala v rámci konference Genetic and Evolutionary Computation COnference (GECCO), letos v americkém Denveru ve státě Colorado. GECCO je nejvýznamnější světovou akcí v oblasti genetických algoritmů a genetického programování. Do soutěže bylo letos přihlášeno 22 příspěvků, což je druhý nejvyšší počet v historii, z nichž 8 finalistů prezentovalo své práce před odbornou porotou. Ocenění bylo uděleno za novou metodu pro návrh složitých celulárních automatů pomocí evolučních algoritmů, která byla letos přijata k publikaci v časopisu IEEE Transactions on Evolutionary Computation s impaktním faktorem 5,908. Dle posledního hodnocení Web of Science je tento časopis nejlepšímm v oboru Computer science - Theory and methods.


Zajímavé odkazy:

Web s informacemi o soutěži:
http://www.human-competitive.org/call-for-entries

Příspěvky v jednotlivých ročnících:
http://www.human-competitive.org/awards

Breitenbacher Dominik
WMSCI 2016 Session's Best Paper Award
20th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI) 2016, Orlando, Florida, USA.
Web konference: http://www.iiis2016.org/wmsci/
Získáno za článek Impact of Optimization and Parallelism on Factorization Speed of SIQS.
Autoři: Dominik Breitenbacher, Ivan Homoliak, Jiří Jaroš a Petr Hanáček
Článek byl vytvořen v rámci projektu NPU II.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https