Vedení fakulty

[photo]

prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

děkan
e-mail: dekan@fit.vutbr.cz
[photo]

prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium
e-mail: prodekan-vyzkum@fit.vutbr.cz
[photo]

Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy
e-mail: prodekan-zahranici@fit.vutbr.cz
[photo]

Ing. Bohuslav Křena, Ph.D.

proděkan pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu
e-mail: prodekan-vzdelavani@fit.vutbr.cz
[photo]

doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D.

proděkan pro vzdělávací činnost v magisterském studiu
e-mail: prodekan-vzdelavani@fit.vutbr.cz

Vaše IPv4 adresa: 107.20.94.6
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]