Vedení fakulty

[photo]

doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.

děkan
e-mail: dekan@fit.vutbr.cz
[photo]

prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium
e-mail: prodekan-vyzkum@fit.vutbr.cz
[photo]

prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

proděkan pro vnější vztahy
e-mail: prodekan-zahranici@fit.vutbr.cz
[photo]

Ing. Zdeněk Bouša

proděkan pro strategický rozvoj a výstavbu
e-mail: prodekan-dislokace@fit.vutbr.cz
[photo]

Ing. Bohuslav Křena, Ph.D.

proděkan pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu
e-mail: prodekan-vzdelavani@fit.vutbr.cz
[photo]

doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D.

proděkan pro vzdělávací činnost v magisterském studiu
e-mail: prodekan-vzdelavani@fit.vutbr.cz

Vaše IPv4 adresa: 184.72.142.180
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]