Vedení fakulty

[photo]

prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

děkan
e-mail: dekan@fit.vutbr.cz
[photo]

Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy
e-mail: prodekan-zahranici@fit.vutbr.cz
[photo]

Ing. Bohuslav Křena, Ph.D.

proděkan pro efektivitu a akademické záležitosti
e-mail: krena@fit.vutbr.cz
[photo]

Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D.

proděkan pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu
e-mail: prodekan-vzdelavani@fit.vutbr.cz
[photo]

doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D.

proděkan pro vzdělávací činnost v magisterském studiu
e-mail: prodekan-vzdelavani@fit.vutbr.cz

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https