Plánek fakulty, 2. suterén


Foyer Technická místnost Schodiště Schodiště Instalační šachta úklid Vzduchotechnika Místnost technika výtah Posluchárna 154 Posluchárna 90

Mapa je generována online z Informačního systému FIT. Informace o kterékoliv místnosti na plánku získáte stiskem tlačítka myši.