Plánek fakulty, 2. suterén

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S Metodějova Božetěchova vjezd vchod vjezd Křižíkova vchod Kollárova D0207 Posluchárna 90 D0207 D0206 Posluchárna 154 D0206 D0205 výtah V D0203 Místnost technika D0202 Vzduchotechnika D0209 úklid D0208 Instalační šachta D006 Schodiště D008 Schodiště D0204 Technická místnost D0201 Foyer Foyer 1 ac n 6 ac n 11 ac n X ac n WiFi AP na kanálu X

Mapa je generována online z Informačního systému FIT. Informace o kterékoliv místnosti získáte ťuknutím na plánek.