Plánek fakulty, 1. podlaží


hala WC WC Šatna, úklid Šatna, úklid Rozvodna NN Instalační šachta Technická místnost Optická laboratoř Stíněná komora Laboratoř plošných spojů Kancelář Q104
Burianová Michaela, Mgr. 54114-1470 Kancelář Q105
Nesvedová Šárka 54114-1264 Kancelář Q106 Kancelář Q107 chodba výtah schodiště Sál serverů terasa Kuchyňka výtah Chodba výtah schody schodiště Sklad chodba Laboratoř S122
Malčík Dominik, Ing. 54114-1345 schodiště Úklid Úklid chodba WC vozíčkáři WC - muži Kancelář S117 chodba Technická místnost Kancelář S119 Kancelář S118 Pracovna doktorandů S110
Klubal Ondřej, Ing. 54114-1339
Nahhas Ibrahim, Ing. Hala Kuchyňka Respirium schodiště Sklad Studentská unie WC - ženy Pracovna doktorandů S109
Jarošová Dagmar 54114-1341
Kanich Ondřej, Ing. 54114-1330
Košík Michal, Ing. 54114-1340
Kupková Karolína, Ing. 54114-1340
Semerád Lukáš, Ing. 54114-1177 chodba Seminární místnost 2 chodba Technická místnost Technická místnost Chlazení Kotelna Kotelna Studijní oddělení Studijní oddělení Studijní oddělení Studijní oddělení
Jandová Marie 54114-1145
Ošmerová Milena 54114-1245
Parasková Zuzana 54114-1143
Soušková Iva 54114-1243 Archív Technická místnost WC schodiště Respirium Knihovna - vstup Knihovnice
Hrabalová Eliška, Bc. 54114-1114
Vilímková Petra, Bc. 54114-1204 Rampa Respirium Volný výběr WC WC chodba chodba Studovna Seminární místnost 1 chodba chodba WC WC Schodiště Šatna Přípravna Technická místnost Reprografická místnost Studovna WC WC Denní místnost Právník
Pernicová Iveta, Mgr. 54114-1203 Archiv knihovny Archiv knihovny Archiv knihovny schodiště Předsálí Kuchyňka Zasedací místnost WC WC WC WC WC WC WC Muzeum FIT Muzeum FIT Muzeum FIT Museum FIT Výtah Podatelna A121
Ondroušková Jana 54114-1268 Vstupní hala chodba Šatna Přípravna Technická místnost Posluchárna 64 Posluchárna 64 Zádveří Schodiště výtah Vstupní hala chodba Sklad Kancelář P121 Sklad Sklad Umývárna stolního nádobí Zelenina Přípravna Úklidová místnost chodba Umývárna Umývárna WC WC WC WC WC WC WC WC Vstupní hala Šatna Šatna Úklid chodba Nákladní výtah Restaurace Bar Nákladní výtah Sklad Sklad Výtah Posluchárna 300 schodiště Výtah schodiště Výstavní prostor schodiště vestibul schodiště Výstavní prostor bar zázemí baru WC WC zázemí výstavy chodba schodiště odpady odpady trafostanice trafo trafo Kuchyňka chodba WC pro invalidy WC pro invalidy zádveří zázemí - WC zázemí - šatna zázemí - chodba zázemí - sklad zázemí recepce zázemí recepce - WC Kavárna technická vybavenost Recepce FIT
Hudec Tomáš 54114-1120
Krejčí Ondřej 54114-1120
Malach Ladislav 54114-1120
Zajíc Pavel 54114-1120 schodiště Vstupní hala Požární schodiště Rozvodná místnost chodba M101 úklid umývárna WC schodiště WC umývárna úklid umývárna WC WC umývárna schodiště chodba O101 schodiště chodba chodba chodba WC WC umývárna umývárna úklid schodiště výtah Kancelář L123
Kreslík František, Ing. 54114-1259
Vrška Luděk 54114-1253 Kuchyňka Jednací místnost Zasedací místnost CVT Laboratoř serverů Videokonferenční místnost Sklad výpočetní techniky Dílna CVT
Kreslík Martin 54114-1219 Technická místnost Kancelář L131
Dupalová Helena 54114-1258
Samsonová Radomíra 54114-1228 Kancelář L130
Čejka Rudolf, Ing. 54114-1221 Kancelář L129
Lampa Petr, Ing. 54114-1225, 54114-1200 Kancelář L128
Gaďorek Petr, Ing. 54114-1222 Kancelář L127
Kašpárek Tomáš, Ing. 54114-1220
Michal Bohumil, Ing. 54114-1199, 54114-1225 Kancelář L126
Zavadilová Marcela 54114-1197 A/V laboratoř L125
Skokanová Jana, Mgr. 54114-1229 Kancelář L124
Halas Jaromír 54114-1198 chodba chodba Požární schodiště chodba Počítačová laboratoř Počítačová laboratoř Počítačová laboratoř Počítačová laboratoř Počítačová laboratoř Počítačová laboratoř Simulátor letadla Robotická laboratoř Robotická laboratoř Chodba - spojovací WC - muži Umývárna - muži WC - ženy Umývárna - ženy Respirium WC - invalida Úklid Sklad Zvukař, tlumočník Archív ekonomického odd. FIT Rozvodna NN F108.2 Správce A/V
Juříček Zdeněk, Sr. 54114-1191 chodba schodiště WC Kuchyně Hala schodiště WC Hala schodiště WC Hala schodiště WC Hala schodiště WC Hala chodba Márnice chodba WC WC schodiště schodiště Rozvodna O2 chodba chodba Archív FIT Ekonomické oddělení
Hrabcová Věra 54114-1142 schodiště chodba Kancelář F110
Szydlo Mieczyslaw, Ing. 54114-1130 kancelář F111
Sadovská Miluše 54114-1134 chodba schodiště archiv Vědecké oddělení chodba schodiště WC Zahraniční oddělení chodba chodba Posluchárna 156 Posluchárna 72 Posluchárna 72 Kuchyně Pokoj I111 Technická místnost SK Pokoj I103 Pokoj I115 Pokoj I107 Pokoj I119 Zahraniční oddělení
Dacko Igor 
Magová Michaela, Mgr. 
Studená Michaela, Ing. 54114-1265 Vědecké oddělení
Sadovská Sylva, Mgr. 54114-1254

Mapa je generována online z Informačního systému FIT. Informace o kterékoliv místnosti na plánku získáte stiskem tlačítka myši.