Plánek fakulty, 1. podlaží


image/svg+xml A B C D E F G H I J L M N O P Q R S hlavní vchod F115 F120 I119 I107 I115 I103 I111 E104 E105 E112 F119 F114 F111 F110 F106 107 C134 WC H1 E106 WC Respirium WC WC O105 O104 O103 N105 N104 N103 M105 M104 M103 L113 124 125 126 127 128 L129 130 131 132 L120 L119 L118 L117 L116 115 114 L123 V WC WC WC WC WC WC M102 L103 L108 108.1 L104 J101 J102 J103 J104 J105 WC WC R105 R110 R109 R106 V D105 V Bar Seminárka Hala WC D104 D102 V A113 A112 121 V 118 WC G108 G107 C130 C131 129 C132 C137 C126 C120 G105 G104 WC WC 128 C123 Respirium C117 Respirium 115 C114 Respirium 111 C109 C102 C103 C104 127.1 S109 WC S103 S110 S118 S119 S117 WC WC S122 V V Q120 Q121 Q108 V Q107 Q106 Q105 Q104 Q109 Q110 Q111 Q112 WC WC 6 a n 11 a n 1 a n 6 ac n 6 ac n 6 g 11 a n 6 a n 6 ac n 1 ac n 11 a n 1 a n 1 ac n 11 ac n 11 a n 1 a g 1 a n 6 a n 6 a n 11 a n 6 g 1 ac n 11 a n 6 a n 1 a n


Mapa je generována online z Informačního systému FIT. Informace o kterékoliv místnosti na plánku získáte stiskem tlačítka myši.