Plánek fakulty, 1. podlaží


hala WC WC Šatna, úklid Šatna, úklid Rozvodna NN Instalační šachta Technická místnost Optická laboratoř Stíněná komora Laboratoř plošných spojů Kancelář Q104
Báčová Radka, Mgr. 54114-1473 Kancelář Q105
Bergerová Pavla, Mgr. 54114-1466
Zelená Martina, Bc. 54114-1465 Kancelář Q106
Bartončík Jan 54114-1468
Sadovský Petr, Ing., Ph.D. 54114-1472 Kancelář Q107
Maiová Kateřina, Bc. 54114-1469
Sobańská Barbora, Ing. 54114-1469 chodba výtah schodiště Sál serverů terasa Kuchyňka výtah Chodba výtah schody schodiště Sklad chodba Laboratoř S122 schodiště Úklid Úklid chodba WC vozíčkáři WC - muži Archiv S117 chodba Technická místnost Kancelář S119
Szydlo Mieczyslaw, Ing. 54114-1130 Kancelář S118
Duránik Lukáš 54114-1133 Pracovna doktorandů S110
Hájek Josef, Ing., Ph.D. 54114-1339
Heidari Mona 54114-1338
Tinka Jan, Ing. 54114-1338 Hala Kuchyňka Respirium schodiště Sklad Kancelář S103
Nečasová Hana, Mgr. 54114-1153 WC - ženy Pracovna doktorandů S109
Dvořák Michal, Ing. 54114-1177
Goldmann Tomáš, Ing. 54114-1330
Kanich Ondřej, Ing. 54114-1340
Kubíček Martin, Bc. 54114-1330
Sakin Martin, Ing. 
Semerád Lukáš, Ing. 54114-1177
Vyroubalová Jana, Ing. 54114-1340 chodba Seminární místnost 2 chodba Technická místnost Technická místnost Chlazení Kotelna Kotelna Studijní oddělení Studijní oddělení Studijní oddělení Studijní oddělení
Jandová Marie 54114-1145
Kůdelová Petra, Mgr. 54114-1245
Parasková Zuzana 54114-1143
Soušková Iva 54114-1243 Archív Technická místnost WC schodiště Respirium Knihovna - vstup Knihovnice
Mikésková Anežka, DiS. 54114-1204
Obrusníková Petra, Bc. 54114-1114 Rampa Respirium Volný výběr WC WC chodba chodba Studovna Seminární místnost 1 chodba chodba WC WC Schodiště Šatna Přípravna Technická místnost Reprografická místnost Studovna WC WC Denní místnost Právník
Drahanská Iveta, Mgr. 54114-1203
Kozáková Markéta, Mgr. 54114-1203 Archiv knihovny Archiv knihovny Archiv knihovny schodiště Předsálí Kuchyňka Zasedací místnost WC WC WC WC WC WC WC Muzeum FIT Muzeum FIT Muzeum FIT Museum FIT Výtah Podatelna A121
Ondroušková Jana 54114-1268 Vstupní hala chodba Šatna Přípravna Technická místnost Posluchárna 64 Posluchárna 64 Zádveří Schodiště výtah Vstupní hala chodba Sklad Kancelář P121 Sklad Sklad Umývárna stolního nádobí Zelenina Přípravna Úklidová místnost chodba Umývárna Umývárna WC WC WC WC WC WC WC WC Vstupní hala Šatna Šatna Úklid chodba Nákladní výtah Studentsko-akademická seminárka Bar Nákladní výtah Sklad Sklad Výtah Posluchárna 300 schodiště Výtah schodiště Výstavní prostor schodiště vestibul schodiště Výstavní prostor bar zázemí baru WC WC zázemí výstavy chodba schodiště odpady odpady trafostanice trafo trafo Kuchyňka chodba WC pro invalidy WC pro invalidy zádveří zázemí - WC zázemí - šatna zázemí - chodba zázemí - sklad zázemí recepce zázemí recepce - WC Kavárna technická vybavenost Recepce FIT
Gryc Antonín, Mgr. 54114-1120
Hohn Pavel, Ing. 54114-1120
Hudec Tomáš 54114-1120
Machař Zdeněk, Ing. 54114-1120
Malach Ladislav 54114-1120 schodiště Vstupní hala Požární schodiště Rozvodná místnost chodba M101 úklid umývárna WC schodiště WC umývárna úklid umývárna WC WC umývárna schodiště chodba O101 schodiště chodba chodba chodba WC WC umývárna umývárna úklid schodiště výtah Kancelář L123
Kreslík František, Ing. 54114-1259
Vrška Luděk 54114-1253 Kuchyňka Jednací místnost Zasedací místnost CVT Laboratoř serverů Videokonferenční místnost Sklad výpočetní techniky Dílna CVT
Kreslík Martin 54114-1219 Technická místnost Kancelář L131
Dupalová Helena 54114-1258
Samsonová Radomíra 54114-1228 Kancelář L130
Čejka Rudolf, Ing. 54114-1221 Kancelář L129
Lampa Petr, Ing. 54114-1225, 54114-1200 Kancelář L128
Gaďorek Petr, Ing. 54114-1222 Kancelář L127
Kašpárek Tomáš, Ing. 54114-1220
Michal Bohumil, Ing. 54114-1199, 54114-1225 Kancelář L126
Zavadilová Marcela 54114-1197 A/V laboratoř L125
Skokanová Jana, Mgr. 54114-1229 Kancelář L124
Halas Jaromír 54114-1198 chodba chodba Požární schodiště chodba Počítačová laboratoř Počítačová laboratoř Počítačová laboratoř Počítačová laboratoř Počítačová laboratoř Počítačová laboratoř Simulátor letadla Robotická laboratoř Robotická laboratoř Chodba - spojovací WC - muži Umývárna - muži WC - ženy Umývárna - ženy Respirium WC - invalida Úklid Sklad Zvukař, tlumočník
Sobola Zbyněk 54114-1193 Archív ekonomického odd. FIT Rozvodna NN F108.2 Správce A/V
Juříček Zdeněk, Sr. 54114-1191 chodba schodiště WC Kuchyně Hala schodiště WC Hala schodiště WC Hala schodiště WC Hala schodiště WC Hala chodba Márnice chodba WC WC schodiště schodiště Rozvodna O2 chodba chodba Archív FIT Ekonomické oddělení
Nesvedová Šárka 54114-1264 schodiště chodba Kancelář F110
Tesařová Olga, Bc. 54114-1227 kancelář F111
Holasová Martina 54114-1152 chodba schodiště archiv Vědecké oddělení
Sadovská Sylva, Mgr. 54114-1254 chodba schodiště WC Zahraniční oddělení chodba chodba Posluchárna 156 Posluchárna 72 Posluchárna 72 Kuchyně Pokoj I111 Technická místnost SK Pokoj I103 Pokoj I115 Pokoj I107 Pokoj I119 Zahraniční oddělení
Studená Michaela, Ing. 54114-1265 Vědecké oddělení
Nunvářová Svatava, Ing., Ph.D. 54114-1154

Mapa je generována online z Informačního systému FIT. Informace o kterékoliv místnosti na plánku získáte stiskem tlačítka myši.