Plánek fakulty, 2. podlaží


image/svg+xml A B C D E F G H I J L M N O P Q R S F216 F222 204 G202 I212 I211 I202.1 204.1 I206 I208 I209 215 220 F221 F203 F211 F212 F213 F215 A108 214 O205 O204 O203 N205 N204 N203 M209 M203 L217 L229 L226 L230.3 L232 L231 L233 L234 L225 L224 L223 L222 L221.2 L221.1 L220 L219 L203 L204 L205 L206 V WC WC L207 L202 L212 L210 L209 L211 M107 O102 O208 O207 N207 N208 WC WC L218 R211 R212 208 WC WC bar V Menza Hala WC WC 206 V V G201 C209 C208 A205 A204 rampa A207 A206 A203 V A212 A211 215 216 A218 A223 A222 A219 A220 A221 WC C206 C205 C204 C236 C231 C232 C233 C234 C235 215 216 C220 C221 WC WC 223 225 224 C226 227 C228 229 211 WC S206 S205 S202 S207 S208 S214 S215 S210 WC WC L230.1 L230.2 Q201 Q202 Q203 Q204 Q222 Q223 Q224 Q205 Q230 V WC WC WC V 1 ac n 1 a n 6 a n 11 a n 11 g 11 g 6 a n 1 a g 6 g 11 a n 1 a n 1 g 6 a n 11 a n 1 a n 11 a n 11 a n 1 a n 11 a n 1 a n 6 a n 1 a n 11 a n 1 a n 6 a n


Mapa je generována online z Informačního systému FIT. Informace o kterékoliv místnosti na plánku získáte stiskem tlačítka myši.