Plánek fakulty, 4. podlaží


chodba schody Strojovna VZT a chlazení schodiště předsíň WC Pokoj 406.1 schodiště předsíň Pokoj 410.1 WC Pokoj 409.1 předsíň předsíň Pokoj 409.2 WC WC Pokoj 408.1 Pokoj 408.2 schodiště Sklad Strojovna vzduchotechniky

Mapa je generována online z Informačního systému FIT. Informace o kterékoliv místnosti na plánku získáte stiskem tlačítka myši.