Plánek fakulty, 4. podlaží


image/svg+xml A B C D E F G H I J L M N O P Q R S P P P P P P Q403 Q402


Mapa je generována online z Informačního systému FIT. Informace o kterékoliv místnosti na plánku získáte stiskem tlačítka myši.