Pracovna asistentů L330

Osoby:
JménoTelefonKonzultační hodiny
Bidlo Michal, Ing., Ph.D.
(bidlom@fit.vutbr.cz)
54114-1206
  • Kdykoliv mne zastihnete, případně po dohodě e-mailem.

Informace k bakalářským a diplomovým projektům

  • V akademickém roce 2017-2018 preferuji v případě zájmu o téma pod mým vedením osobní konzultaci během září-října, v rámci níž můžeme podrobně probrat různé varianty BP/DP dle zájmu studenta a na základě toho vypsat zadání s individuálním přihlášením. Preferované oblasti zahrnují zejména:
  • celulární automaty a jiné biologií inspirované platformy,
  • evoluční a přírodou inspirované algoritmy v oblastech optimalizace a návrhu,
  • stochastické metody založené na technikách "Monte Carlo",
  • vestavné systémy na bázi mikrokontrolérů či FPGA,
  • výzkum nových technik v oblasti "Natural Computing",
  • podobná či jiná témata vzešlá z iniciativy studenta.

V případě zájmu kontaktujte M. Bidla e-mailem (bidlom@fit.vutbr.cz) nebo osobně v pracovně L330.