L117 Laboratoř serverů

Telefon: 54114-1226, 54114-1481