M104 Počítačová laboratoř

Laboratoř je určena pro volné využití studenty a připojování notebooků na síť Ethernet (20 míst).