F216 Finance dept.

Persons:
NamePhoneTutorial hours
Pirová Zuzana, Ing.
(pirova@fit.vutbr.cz)
54114-1256 
Štanclová Eva
(stancla@fit.vutbr.cz)
54114-1266