Office Q107

Persons:
NamePhoneTutorial hours
Maiová Kateřina, Bc.
(maiova@fit.vutbr.cz)
54114-1469 
Sobańská Barbora, Ing.
(sobanska@fit.vutbr.cz)
54114-1469