Cesnet, S208

Persons:
NamePhoneTutorial hours
Foltová Jana, Mgr. 
Friedl Štěpán, Ing.
(friedl@cesnet.cz)
 
Kekely Lukáš, Ing., Ph.D.
(ikekely@fit.vutbr.cz)
54114-1479 
Krejčí Radek, RNDr. 
Kupka David, Bc.
(dkupka@cesnet.cz)
 
Matoušek Jiří, Ing., Ph.D.
(imatousek@fit.vutbr.cz)
54114-1479 
Sikora Jiří, Ing. 
Vaško Michal 
Velan Petr, RNDr.