L018.1

Persons:
NamePhoneTutorial hours
Buchtová Silvie
(buchtovas@fit.vutbr.cz)
54114-1124 
Pavlíčková Jitka54114-1124 
Tušková Hana54114-1124