Q204 Codasip Laboratory

Persons:
NamePhoneTutorial hours
Glasnák Ondrej, Ing. 
Husár Adam, Ing., Ph.D., MBA
(ihusar@fit.vutbr.cz)
54114-1443By email appointment.
Ilčík Ondřej, Ing.
(ilcik@codasip.com)
54114-1443 
Moravec Luboš, Ing. 
Potěšil Josef, Ing.
(potesil@codasip.com)
54114-1442 
Přikryl Zdeněk, Ing., Ph.D. 
Varadinek Jakub 
Vašíček Libor, Ing.