Q303 CZ.NIC Lab

Persons:
NamePhoneTutorial hours
Balážik Štěpán 
Ďurechová Katarína 
Janda Martin, Bc. 
Kotek Štěpán 
Krumlová Ivana 
Slaný Karel, Ing.
(slany@fit.vutbr.cz)
54114-1485 
Straka Martin, Ing., Ph.D. 
Surý Ondřej 
Šefr Robert, Ing. 
Špaček Petr, Ing.