Muzeum výpočetní techniky

Aktuální informace o muzeu:

Titulek:VUT v Brně otevřelo Muzeum výpočetní techniky
Datum:22.6.2012
Brno 22.6.2012.  Muzeum výpočetní techniky otevřela u příležitosti 10. výročí svého založení Fakulta informačních technologií VUT v Brně ve svém kampusu na Božetěchově ulici v Brně, Králově Poli. Muzeum je zaměřeno zejména na techniku, která buď vznikla v Československu, nebo je s ním nějak významněji spjata.

S ohledem na prostorové možnosti (muzeum je v současnosti umístěno ve třech místnostech) jsou expozice zaměřeny zejména na osobní počítače a technologie a média používaná jako počítačová paměť. V muzeu se nyní nachází téměř 50 různých převážně osobních počítačů, doplňuje je asi třicítka dobových periferních zařízení, kromě toho expozice zahrnují dalších asi 60 drobných exponátů. Pokud nepočítáme torzo hodinového stroje, pocházející z hodinové věže kartuziánského kláštera, v němž fakulta sídlí, nejstarším exponátem je mechanický kalkulátor z 50. let, nejnovějším pak počítač, vyrobený v roce 1991 v tehdejší ČSFR. Sbírku osobních počítačů, vyrobených na našem území do roku 1990, lze považovat za téměř kompletní. Ukazuje, jakým vývojem technologickým, ergonomickým i designovým počítače u nás před revolucí prošly a srovnává je se soudobou produkcí západu.

Expozice počítačových pamětí ukazuje vývoj technologie od pamětí prvních počítačů, které u nás vznikaly koncem 50. let až prakticky do současnosti, mapuje technologie operačních pamětí počítačů i vnějších pamětí, jako byly papírové i magnetické pásky, štítky i disky.

Vystavené sbírky jsou částečně majetkem fakulty, řada exponátů je do sbírek také zapůjčena soukromými sběrateli a pracovníky fakulty. Muzeum výpočetní techniky při FIT VUT v Brně je svým zaměřením ojedinělé v ČR.

Do budoucna se počítá s přidáním ještě dalších drobných expozic, které obohatí stávající instalace, připravuje se také další expozice, která by se měla dotknout historie sálových počítačů a minipočítačů. Zárodek sbírky se již shromažďuje.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https