Spolupráce

[img]

Brno, mesto prumyslu a techniky, se v poslední dobe stává centrem IT výzkumu a vývoje. Fakulta informacních technologií VUT v Brne je dlouhodobe úspesná ve výzkumu a vývoji v oblasti informacních technologií a její pracovníci jsou pripraveni své znalosti poskytnout zájemcum o spolupráci.

Vedci z FIT jsou dlouhodobe úspesní pri získávání a resení národních grantu (GACR, TACR, MVCR, MPO, apod.) i mezinárodních grantu (EU H2020, 5FP-7FP, Artemis JU, COST a dalsích). Pres 50% rozpoctu fakulty dnes prichází z výzkumných projektu a smluvní spolupráce s prumyslem. Mezi úspesné projekty patrí napr. BISON (Analytika velkých recových dat pro kontaktní centra) nebo Mixed Emotions (Sociální sémantická analýza emocí pro inovativní vícejazycnou analýzu velkých dat), IMPART, APIMOD a mnohé dalsí.

S prumyslovými partnery FIT dlouhodobe spolupracuje formou smluvního výzkumu, zakázek, sluzeb a licencí. Jedním z posledních úspechu je navázání spolupráce se spolecností Facebook v oblasti výzkumu a vývoje umelé inteligence. Dále je to dlouhodobá spolupráce napr. s firmami CadWork Informatik, Camea, Phonexia, Honeywell, RedHat, NXP, Y-Soft amnoha dalsími. Fakulta se muze pochlubit i konkrétními prototypy výrobku, které vznikly v rámci projektu a získaly nejedno ocenení (napr. cena TACR 2016 v kategorii Uzitecnost resení za projekt "Technologie zpracování Reci Pro efektIvní komunikaci clovek-pocíTac -TRPIT" spolecne se spolupracujícími firmami Phonexia, Lingea a OptimSys).

Klícové oblasti výzkumu a vývoje na FIT z oblasti bezpecnosti a Prumyslu 4.0 jsou:

  • analýza, monitorování a bezpecnost vysokorychlostních pocítacových sítí,
  • evolucní algoritmy a evolvable hardware, systémy odolné vuci chybám,
  • formální verifikace, modelování a simulace, vysoce nárocné výpocty,
  • inteligentní systémy, informacní systémy a jejich bezpecnost, dolování dat,
  • hardware/software co-design, akcelerace a optimalizace metod pro vestavené systémy (vcetne systému s GPU a FPGA),
  • pocítacová grafika, virtuální a rozsírená realita a
  • zpracování obrazu, videa, reci a prirozeného jazyka, komunikace cloveka se strojem.

S Partnery FIT spolupracujeme na:

Více o moznostech spolupráce a propagacních sluzeb pro nase partnery je uvedeno v sekci Pro firmy.

Vase IPv4 adresa: 54.166.133.84
Prepnout na https

DNSSEC [dnssec]