O projektu ESF Klíčové aktivity Odkazy  
   

Cíle projektu budou naplněny prostřednictvím klíčových aktivit:

  • tvorba studijních opor,
  • podpora studentů při tvorbě aplikací pro vestavené systémy - FITkit,
  • kurzy pro získání certifikátu Microsoft Certified Professional (MCP),
  • kurzy pro získání certifikátu Cisco Network Academy (CNA),
  • vývoj systému pro záznam a střih přednášek.

Tyto aktivity vedou k takovému obohacení a zkvalitnění denních studijních programů Fakulty informačních technologií VUT v Brně, které podpoří připravenost absolventů na úkoly a činnosti čekající je v praxi. Absolventi tak získají nepopiratelné výhody na trhu práce, spočívající ve znalostech v praxi používaných techonologií založených na pevném teoretickém základu a schopnosti aplikovat nabyté znalosti a dovednosti při řešení inženýrských úkolů. Tyto jejich znalosti a dovednosti jsou navíc doloženy mezinárodně platnými a uznávanými certifikáty.

Chcete-li se dozvědět podrobnosti o klíčových aktivitách, vyberte si z nabídky vpravo.

Klíčové aktivity

Tvorba opor
FITkit
Certifikát MCP
Certifikát CNA
Záznam a střih přednášek