Kritéria pro udělení Ceny Prof. Jana Hlavičky

Cena prof. Jana Hlavičky je udělována doktorandům za vynikající výsledky ve výzkumné činnosti realizované v rámci doktorandského studia. Programový výbor posuzuje:

Cenu prof. Jana Hlavičky získali v minulých letech tito studenti doktorského studia: