Smyslem PADu je prezentace posledních výsledků práce doktoranda, na niž navazuje rozprava nad tématem disertační práce. Pokud tuto informaci doktorand ve svém příspěvku neuvede, nemůže být jeho příspěvek viděn jako kvalitní. Navíc se nevytvoří předpoklady pro naplnění základního a důležitého cíle PADu - posouzení cílů disertační práce doktoranda a debata nad tématem.
Uvedení cílů disertační práce považujeme za důležité u doktorandů s ukončeným 2. a 3. ročníkem. U doktorandů s právě ukončeným 1. ročníkem nebude takto orientovaná debata požadována. Pokud však bude doktorand v tomto smyslu schopen informovat účastníky semináře, určitě to bude viděno jako pozitivní aspekt jeho dosavadní činnosti. Bude to zákonitě mít i vliv na závěrečné vyhodnocení.

Obsah recenze a zaměření následné diskuze: