Inaugurace děkana FIT 2016

V pátek 19. 2. 2016 v 10:30 hod. se konala slavnostní inaugurace prof. Dr. Ing. Pavla Zemčíka novým děkanem FIT. Slavnostní shromáždění akademické obce se uskutečnilo v prostorách posluchárenského komplexu D na FIT VUT v Brně, ul. Božetěchova 2. Událost proběhla za účasti vedení VUT v Brně, hostů z českých vysokých škol, firem a představitelů města. Nový děkan FIT byl zvolen dne 24. listopadu 2015 na zasedání Akademického senátu FIT VUT pro funkčním obdobím leden 2016 až leden 2020. Rektor VUT prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. uvedl prof. Zemčíka do funkce děkana a po složení slibu mu předal děkanský řetěz. Prof. Zemčík poté předal proděkanské řetězy novým proděkanům: prof. Hruškovi, Ing. Beranovi, Ing. Křenovi a doc. Růžičkovi. Na závěr předal předseda AS FIT prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. emeritnímu panu děkanovi doc. Zendulkovi Zlatou medaili FIT jako poděkování za jeho činnost a působení ve funkci děkana.

Inaugurace 2016
Inaugurace děkana FIT 2016 (foto 1/30)

» Zpět na stránku událostí

Vaše IPv4 adresa: 54.145.83.79
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]