Pracovní seminář
Počítačové Architektury & Diagnostika 2003
pro studenty doktorského studia