Události

Student EEICT 2009

Brno 23.4.2009

Vybrané publikace

2009BAŘINA David. Komprese obrazu pomocí vlnek a algoritmu SPIHT. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 218-220. ISBN 978-80-214-3868-2.
 DOSEDLA Martin. Use of Multi-agent systems in Project Management. In: Proceedings of the 15th Conference and Competition STUDENT EEICT 2009 Volume 4. Brno, 2009, s. 5. ISBN 978-80-214-3870-5.
 FIALA Jiří. ON HUMAN INFORMATION CAPABILITIES. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009, Volume 4. Brno: Děkanát FIT VUT v Brně, 2009, s. 1-5. ISBN 978-80-214-3870-5.
 GOLDEFUS Filip. Cooperating Distributed Grammar Systems and Graph Controlled Grammar Systems with Infinite Number of Components. In: Proceedings of the 15th Conference and Competition STUDENT EEICT 2009 Volume 4. Brno: Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně, 2009, s. 400-4004. ISBN 978-80-214-3870-5.
 HAVEL Jiří. Accelerated Object Detection. In: Proceedings of the 15th Conference Student EEICT 2009. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2009, s. 456-460. ISBN 978-80-214-3870-5.
 HORÁČEK Jan. Platforma pro mobilní agenty v bezdrátových senzorových sítích. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 243-245. ISBN 978-80-214-3868-2.
 HUBEIKA Valiantsina. Speaker verification as a target-nontarget trial task. In: Proceedings of the 15th Conference and Competition STUDENT EEICT 2009. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2009, s. 5. ISBN 978-80-214-3870-5.
 JIRÁK Ota. Delayed Execution of Scattered Context Grammar Rules. In: Proceedings of the 15th Conference and Competition STUDENT EEICT 2009 Volume 4. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2009, s. 405-409. ISBN 978-80-214-3870-5.
 KAJAN Michal. Optimalizace klasifikačních algoritmů založených na kartézském součinu. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 232-234. ISBN 978-80-214-3868-2.
 KAJAN Rudolf. MoonGate: Multipurpose RTS engine for Windows and Xbox 360. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 221-223. ISBN 978-80-214-3868-2.
 KORČEK Pavol. PCI Express Bridge. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 235-237. ISBN 978-80-214-3868-2.
 KOUTNÝ Jiří. Regular Paths in Derivation Trees of Context-free Grammars. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009 Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 410-414. ISBN 978-80-214-3870-5.
 KUNC Michael. Hlasové čtečky založené na vizuálních vlastnostech oblastí dokumentu. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009 Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 420-424. ISBN 978-80-214-3870-5.
 KŘOUSTEK Jakub. Analýza a převod kódů do vyššího programovacího jazyka. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 196-198. ISBN 978-80-214-3868-2.
 MARVAN Aleš. Robot pro Minisumo. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 3. ISBN 978-80-214-3868-2.
 MATES Vojtěch. Analysis of business processes based on Workflow Management System. In: Proceedings of the 15th Conference and Competition STUDENT EEICT 2009 Volume 4. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2009, s. 425-429. ISBN 978-80-214-3870-5.
 MLÍCH Jozef. Wiimote Gesture Recognition. In: Proceedings of the 15th Conference and Competition STUDENT EEICT 2009 Volume 4. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2009, s. 344-349. ISBN 978-80-214-3870-5.
 RYCHNOVSKÝ Lukáš. Regulated Pushdown Automata Revisited. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2009, s. 440-444. ISBN 978-80-214-3870-5.
 ČERMÁK Martin. Power Decreasing Derivation Restriction in Grammar Systems. In: Proceedings of the 15th Conference and Competition STUDENT EEICT 2009 Volume 4. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2009, s. 385-389. ISBN 978-80-214-3870-5.

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https